Pretsels Dŵr Mwg

by | Ion 31, 2019

Mae’r rhain yn cymryd ychydig o ymdrech ond yn werth chweil. Maent yn sawrus blasus, mae’r dŵr mwg yn ychwanegu rhywbeth arbennig. Yn hyfryd gyda menyn, caws caled phob math o gigoedd a phiclau. Mae’n well eu bwyta ar y diwrnod pobi.

500g blawd bara gwyn cryf
10g Halen Môn Mân
25g menyn heb halen
8g burum sy’n gweithredu cyflym
190g dwr ar dymheredd yr ystafell
50g Dŵr Mwg
1 wy
Heli Cryf Pur

Rhowch y blawd, y burum a’r halen mewn powlen cymysgu fawr a’u cyfuno’n gyfartal trwy’r bowlen. Cyfunwch y dŵr a’r dŵr mwg ac arllwyswch i’r gymysgedd blawd.Dewch â’r toes gyda’i gilydd â llaw a gweithiwch yn egnïol am o leiaf saith munud. Rhowch haen ysgafn o olew yn eich powlen cymysgu a dychwelwch eich toes iddo, a’i orchuddio’n llwyr â thywel te. Gadewch i godi am 1½ awr.
Tynnwch y toes allan a rhowch ar hambwrdd gwaith sydd â haen o flawd a thorrwch i mewn i 8 darn cyfartal. Siapiwch nhw i siâp silindr. Gadewch iddo orffwys am bymtheg munud.

Leiniwch dau hambwrdd pobi mawr gyda phapur pobi.

Rholiwch y pretsels allan â llaw: dechreuwch yn y canol a rholiwch allan gyda gwaelod eich cledrau nes bod yn denau fel pensil. Efallai y byddwch yn canfod bod eich toes yn teimlo’n fel petai yn gwrthsefyll y rowlio, gan sbringio yn ôl neu dorri. Y ffordd i ddatrys hyn yw rhoi seibiant i’r toes am bum munud i ganiatáu i’r glwten ymlacio. Os bydd hyn yn digwydd, rowliwch ddarn arall a dewch yn ôl ato yn ddiweddarach.
Ar ôl i chi rowlio’r toes i gyd allan, siâp yr esgidiau i mewn i siâp U pen ucha’ yn isa’ a gosodwch y ddau ben dros ac o’i gwmpas y llall a rhowch y pennau o dan ochrau gyferbyn yr hanner cylch. Rhowch y pretsel ar hambyrddau wedi’u leinio. Gorchuddiwch â thywel te a gadwech am awr. Brwsiwch yn drylwyr gyda’r wy.

Rhowch yr hambyrddau wedi’u datgelu yn yr oergell am hanner awr er mwyn i’r pretsels ffurfio croen. Cynheswch y popty i 200°C.
Bobwch y pretsels am 20 munud neu nes eu bod eu gwaelod yn frown euraidd tywyll. Rhowch ar raciau oeri.
Chwistrellwch yn hael gyda heli a gweinwch yn gynnes.

Rysáit a Llun: Sam Lomas

0
Your basket