Pizzas unigol, sydd yn hyfryd o grisp oherwydd yr Heli Pur Cryf da ni’n sblasho dros y toes. Mwynhewch nhw ar noson gynnes gyda gwydr oer o win.

Ar gyfer toes y pizza:
500g blawd bara gwyn cryf
1 Pecyn 7g o furum sy’n gweithio’n gyflym
1 llwy de siwgr man
4 llwy fwrdd olew olewydd
1 llwy fwrdd Heli Pur Cryf neu ½ llwy de o Halen Môn

Ar gyfer y saws tomato:
1 llwy fwrdd o olew olewydd
3 ewin garlleg, wedi’i sleisio’n fân
1 tin o domatos wedi’u torri’n fân
½ llwy de siwgr
½ llwy de o Heli Pur Cryf neu binsiad o Halen Môn
Pinsiad o bupur du
Tusw bach o fasil, (cadwch lond llaw o ddail at y diwedd)

Ac i orffen:
2 x pêl 125g o mozzarella buffalo
1 tsili coch, wedi’i sleisio’n fân
½ jar calonnau artisiog, wedi’u draenio

Dechreuwch trwy wneud y toes. Hidlwch y blawd ar i wyneb gwaith glân a gwnewch bant dda yn y canol. Mewn jwg, cymysgwch 325ml o ddŵr cynnes gyda’r siwgr, burum a’r olew a’i rhoi ar un ochr am ychydig funudau i weithredu’r burum.

Tolltwch y dŵr i mewn i’r pant a defnyddiwch fforc i dynnu’r blawd oddi wrth yr ochrau, gan ddod â mwy o flawd at y canol yna dewch â’r toes gyda’i gilydd mewn pêl. Gweithiwch y toes ar eich wyneb gwaith am tua 10 munud nes bod gennych does llyfn.

Rhowch mewn bowlen wedi’i orchuddio’n ysgafn gydag olew a gorchuddiwch â thywel te. Rhowch o’r neilltu i godi am oddeutu awr. Bydd y toes yn dyblu o ran maint.

Tra bod y toes yn codi, gwnewch y saws tomato trwy gynhesu’r olew olewydd mewn padell ffrio dros wres canolig. Ffriwch y garlleg wedi’i sleisio nes eu bod yn dechrau troi euraidd, yna tolltwch y tomatos a’u troi, ychwanegwch y siwgr a’r Heli Pur Cryf. Dewch at fudferwi, yna ychwanegwch y pupur du a hanner y dail basil a throi’r gwres i lawr yn isel. Coginiwch am hanner awr.

Cynheswch y popty i 240C, neu mor uchel ag y gall fynd. Rhowch dau hambwrdd pobi i gynhesu ar y silffoedd yn y popty ar yr un pryd.

Rhannwch y toes pizza i bedwar pêl gyfartal, a rholiwch bob un allan i tua 5mm o drwch. Lledaenwch lwy fwrdd o saws tomato arnynt gan adael centimedr a hanner o gwmpas yr ochrau. Torrwch y mozzarella bwffalo yn gyfartal dros ben y pizza, yna gwasgarwch yr artisiog, dail chili a basil.

Ysgeintiwch yr hambyrddau popty wedi’u cynhesu’n ysgafn â blawd a sleidiwch bob pizza arnynt (efallai y bydd angen i chi eu coginio mewn dwy sarn). Yn ofalus, chwistrellwch y pizza gyda mwy o heli yn y ffwrn, yna coginio am 6-8 munud nes ei fod yn euraidd.

LLUN: Jess Lea-Wilson
RYSÁIT: Anna Shepherd

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket