Picl Sydyn - Ffenigl wedi'i biclo gyda chroen Lemwn + Bae - Halen Môn

Hyfryd gyda chaws, pysgod mwg, charcuterie neu gamwn. Roedd y rysáit hon wedi ymddangos yn wreiddiol yn The Telegraph Magazine.

Digon i un jar mawr
3 bwlb ffenigl bach wedi’u trimio, gan dynnu unrhyw ddail allanol sydd wedi newid lliw
2 lwy fwrdd o Halen Môn Pur mewn fflochiau mân
500ml finegr reis
80g siwgr caster
8 deilen bae
1 llwy fwrdd pupur du
croen 4 lemon

Golchwch y bylbiau ffenigl a’u torri yn eu hanner a’u daflu’r galon. Torrwch mor denau â phosib. Mewn powlen fawr, gwasgarwch y ffenigl gyda halen a’i greinsio gyda’ch dwylo. Rhowch i’r neilltu am awr i dynnu’r dŵr allan.

Cynheswch y finegr, siwgr a dail bae mewn padell dros wres canolig nes bod y siwgr wedi toddi. Pan fydd yr awr wedi dod i ben, trowch y ffenigl i mewn i golandr a draeniwch gymaint o’r hylif â phosib.

Rhowch y ffenigl yn ôl yn y bowlen ac ychwanegwch y puprennau, croen lemwn, dail bae a’r finegr a’i droi. Llenwch jar lân gyda’r ffenigl. Arllwyswch y finegr drosto gan ddefnyddio carn llwy bren i’w weithio i lawr i’r ffenigl.

Sgriwiwch y clawr i lawr a gadewch am 24 awr cyn bwyta. Bydd hyn yn cadw am 2-3 wythnos yn yr oergell.

Delweddau: Liz + Max
Rysáit: Alison Lea-Wilson

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket