Pice ar y Maen olewydd gwyrdd a pherlysiau

by | Maw 18, 2021

INGREDIENTS

AR GYFER 4 O BOBL
(CREU 12 O BICE AR Y MAEN BYCHAIN)

 

 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
  cenhinen fach, wedi’i golchi, neu lond llaw o shibwns, wedi’u sleisio’n fân

 • 200g o flawd plaen neu sbelt gwyn, ac ychydig mwy ar gyfer gorchuddio

 • 1 llwy de o soda pobi

 • 100g o fenyn oer heb halen, neu fenyn feganaidd, mewn ciwbiau

 • 50g o olewydd gwyrdd, heb hadau, ac wedi’u torri’n fras

 • 2 lwy fwrdd o gaprau bychain, wedi’u draenio

 • llond llaw bychan o ddil, a’r dail wedi’u torri’n fras

 • llond llaw bychan o bersli, a’r dail wedi’u torri’n fras

 • 80g caws Cheddar neu gaws steil-Cheddar feganaidd (dewisol), wedi’i gratio

 • 1 wy organig, wedi’i guro, neu

 • 3 llwy fwrdd o iogwrt soi

 • 2 lwy fwrdd o laeth o’ch dewis chi

  AR GYFER GWEINI

 • siytni tomato, wedi’i brynu mewn siop dail gyda dresin lemwn (dewisol)

 • mwy o gaws Cheddar (dewisol)

Roeddem yn teimlo’n gyffrous iawn cael gafael ar lyfr newydd Anna Jones y mis hwn. Mae Brenhines y Llysiau yn rhannu dros 150 o ryseitiau law yn llaw â llu o syniadau am brydau un-badell, un-hambwrdd pobi cyflym iawn. Mae llawer o erthyglau diddorol yn y llyfr hefyd, yn ymchwilio rhai o’r materion mwyaf y mae ein planed yn eu hwynebu heddiw, a beth allwn ni ei wneud i helpu ar lefel ymarferol ddwys.
Rydym yn falch iawn ei bod wedi rhannu rysáit ardderchog ar gyfer pice ar y maen fan hyn – ni fyddwn yn edrych ar y clasur Cymreig hwn yn yr un ffordd fyth eto!

Cefais fy magu’n bwyta Pice ar y Maen. Mae fy nhad yn dod o deulu Cymraeg enfawr (11 o frodyr a chwiorydd), felly roedd Pice ar y Maen ar y fwydlen yn gyson, ac maent yn ffefryn fy nhad hyd heddiw. ‘Dw i’n coginio’r rhai traddodiadol gyda rhesins yn aml, ond ‘dw i wedi bod yn bwriadu rhoi cynnig ar fersiwn sawrus ers blynyddoedd, a dyma fi’n cael cyfle o’r diwedd. Y fersiwn olewydd gwyrdd a chaprau hon yw fy ffefryn; mae’r pice’n dod at ei gilydd mor gyflym â chrempogau, ond maent yn llawer mwy blasus. Ychwanegwch ychydig o siytni a salad bach, ac maent yn swper hawdd gwych.

Cynheswch yr olew mewn padell ffrio gwrthlud 25cm ac ychwanegwch y cennin a’r shibwns gydag ychydig o halen. Coginiwch nhw dros wres canolig-isel am 8 munud nes y byddant yn feddal ac yn dryloyw. Rhowch y shibwns neu’r cennin mewn powlen gymysgu. Sychwch y badell gyda phapur cegin a symudwch hi o’r gwres.
Hidlwch y blawd a’r soda pobi i mewn i’r bowlen gyda’r shibwns. Defnyddiwch eich dwylo i rwbio’r menyn i mewn nes bod y cymysgedd yn edrych fel briwsion bara. Ychwanegwch yr olewydd, caprau, perlysiau a chaws (os ydych yn ei ddefnyddio) i’r bowlen. Rhowch ddigon o bupur a halen a chymysgwch nes y byddant oll wedi cyfuno. Ychwanegwch ragor o halen os nad ydych yn defnyddio caws.

Ychwanegwch yr wy neu’r iogwrt ac ychydig o laeth, os oes angen, er mwyn creu toes – bydd angen i chi allu rholio’r toes, neu ei siapio gyda’ch dwylo, felly peidiwch â gadael iddo fynd yn rhy ludiog.

Rhowch ychydig o flawd ar arwyneb gweithio glân a rholiwch y toes nes ei fod 1.5cm o drwch neu defnyddiwch eich dwylo i wneud peli maint pêl golff a’u pwyso i lawr. Defnyddiwch dorrwr 5cm crwn i dorri 12 o gylchoedd bychan, gan gasglu’r toes ychwanegol a’i roi at ei gilydd nes bod yr holl does wedi cael ei ddefnyddio.
Cynheswch y badell ffrio dros wres isel-canolig a choginiwch y Pice ar y Maen yn y badell sych bedwar ar y tro. Dylai hyn roi digon o le i chi droi’r cacenni a sicrhau y byddant yn coginio’n gyfartal. Coginiwch am 6-8 munud ar bob ochr, nes eu bod yn euraidd ond heb losgi.

Gweinwch nhw yn gynnes, gyda siytni tomato ac ychydig o ddail mewn dresin lemwn, ac ychwanegwch ragor o gaws os hoffech chi wneud hynny.

Cynheswch yr olew mewn padell ffrio gwrthlud 25cm ac ychwanegwch y cennin a’r shibwns gydag ychydig o halen. 

 

IMAGE: Issy Croker

RECIPE: Anna Jones from One

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket