Pedwar Rheswm i Garu Positive News - Halen Môn

Beth bynnag yw eich safiad gwleidyddol, mae’n ymddangos yn deg dweud bod y DU, ac yn wir y byd ehangach, wedi cael blwyddyn gythryblus. Efallai yn awr, yn fwy nag erioed, yr ydym angen rhywfaint o ddeunydd darllen gyda rhagolygon optimistaidd, blaengar ar y byd.
Mae awdur a aned ym Môn (a weithiodd i Halen Môn ar un adeg) yn gwneud tonnau fel golygydd Positive News, cylchgrawn print newyddiaduraeth adeiladol. Mae’n anodd i ni beidio â bod ar fwrdd ag ef. Dyma ychydig o resymau pam:
– GWYDR HANNER LLAWN – mae’r cylchgrawn yn anelu at newid y newyddion i ddarparu adroddiadau da, o ansawdd sy’n canolbwyntio ar gynnydd a phosibilrwydd.
– #OWNTHEMEDIA – Ar ôl ymgyrch dorf-ariannu anhygoel, mae’r cylchgrawn yn awr ym mherchenogaeth ei ddarllenwyr, pob un ohonynt â llais cyfartal ar ddyfodol y cyhoeddiad.
– BUSNES DA – mae’r busnesau mae Positive News yn gweithio gydag i gyd yn foesegol ac yn gynaliadwy, gan weithio gyda rhwydwaith o sefydliadau o’r un anian.
– HARDD + DEFNYDDIOL – ar ôl bron i ddau ddegawd o fod yn bapur newydd, mae’r cyhoeddiad wneud symud i fod yn gylchgrawn mor hardd ein bod am gadw pob cylchgrawn.
Tanysgrifiwch i’r cylchgrawn i dderbyn pedwar cylchgrawn y flwyddyn, yn syth i’ch drws.
DELWEDD: Goleudy Ynys Lawd, Ynys gan J Lea-Wilson

0
Your basket