Pastai bicnic Winwns wedi’u Carameleiddio a Llysiau Gwyrdd

by | Hyd 13, 2021

INGREDIENTS

Digon i 6

 

Ar gyfer y crwst

125g o fenyn oer wedi’i halltu (neu 125g o fenyn heb ei halltu a ½ llond llwy de o halen môr), yn ogystal â rhagor ar gyfer iro

250g o flawd 00

4 llond llwy fwrdd o ddŵr rhewllyd

 

Ar gyfer y llenwad

50g o fenyn wedi’i halltu (neu 50g o fenyn heb ei halltu a ¼ llond llwy de o halen môr)

¼ llond llwy de o halen môr pur mân Halen Môn

4 winwnsyn, wedi’u torri’n dafelli mân

3 wy

150ml o hufen dwbl

2 lond llwy fwrdd orlawn o crème fraîche braster llawn

1 llond llwy fwrdd orlawn o fwstard Dijon

50G o parmesan, wedi’i ratio

100G o fresych deiliog (cêl), â’r coesynnau caled wedi’u tynnu

Dail o bentwr bach o bersli, wedi’u torri’n fras

2 lond llwy fwrdd o gaprys mewn dŵr hallt, wedi’u draenio

Llond llaw o ddail basil

Mae’r rysáit hon yn un o dair rydyn ni’n eu cyhoeddi i ddathlu cyflwyno menyn Cymreig hyfryd newydd Castle Dairies, sydd wedi’i wneud â halen môr pur bendigedig Halen Môn. Moethus, hufennog a blasus tu hwnt.

Mae’r bastai hon yn teithio’n arbennig o dda, felly mae’n anhygoel fel rhan o wledd picnic. Gyda chrwst briwsionllyd â blas menyn yn cynnwys winwns melys a llysiau gwyrdd llawn mwynau, mae’n fendigedig yn weddol gynnes neu ar dymheredd ystafell. Rhowch gynnig arni gyda’n relish gercinau i fynd i’r lefel nesaf.

Dechreuwch trwy baratoi’r crwst. Torrwch y menyn yn giwbiau a churwch y menyn a’r blawd (a’r halen os ydych yn ei ychwanegu) gyda’i gilydd mewn prosesydd bwyd nes bydd y gymysgedd yn debyg i friwsion bara. Tywalltwch y dŵr i mewn, un llond llwy fwrdd ar y tro, gan guro’r gymysgedd rhwng pob llwyaid Tynnwch y caead a phinsiwch y toes at ei gilydd rhwng eich bysedd. Dylai fod yn friwsionllyd o hyd, ond dylai gydio at ei gilydd. Os nad yw’n cydio, ychwanegwch lond llwy de arall o ddŵr a’i guro eto nes y bydd yn cydio. Trosglwyddwch y toes i arwyneb gwaith glân a dewch â’r cyfan ynghyd gyda dwylo glân. Ffurfiwch siâp disg a lapiwch y toes yn dynn mewn cling-ffilm. Rhowch hwn yn yr oergell i oeri am 45 munud.

Yn y cyfamser, coginiwch y winwns. Toddwch y menyn mewn padell ffrio ddofn fawr (28cm) nes bydd yn dechrau hisian, yna ychwanegwch y winwns a’r halen a throwch y cyfan i’w cyfuno. Coginiwch y cyfan dros wres canolig, gan roi tro iddynt yn rheolaidd, nes bydd y winwns yn lled dryloyw, tua 10 munud. Trowch y gwres i lawr i wres isel a’u coginio ymhellach am 25-30 munud arall, nes bydd y winwns yn felyngoch, yn sgleiniog ac yn felys. Tynnwch y badell o’r gwres.

Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180°C. Irwch dun tarten sydd â gwaelod rhydd yn ysgafn gyda menyn a leiniwch y gwaelod gyda phapur pobi. Tynnwch y toes sydd wedi oeri o’r oergell a defnyddiwch y tyllau mwyaf mewn gratiwr pedair-ochr i gratio’r toes i mewn i ganol y tun, gan ei wasgu i mewn i waelod ac ochrau’r tun wrth i chi fynd yn eich blaen i ffurfio crwst pastai cyson. Mae’r toes yn friwsionllyd iawn (fydd yn rhoi crwst brau a chrimp wedi’i goginio), felly mae’n haws gwneud hyn na’i rolio gan ei fod yn tueddu i dorri.
Gorchuddiwch y toes â phapur pobi a llenwch y papur â ffa pobi. Pobwch hwn yn y popty am 15 munud, cyn tynnu’r ffa a’r papur pobi a pharhau i’w bobi am 12 munud i goginio’r sylfaen. Tynnwch y crwst o’r popty ond peidiwch â diffodd y popty.

Taenwch y winwns sydd wedi oeri ychydig dros y crwst. Curwch yr wyau, yr hufen, y crème fraîche a’r parmesan gyda’i gilydd mewn powlen gymysgu, rhowch orchudd dros y gymysgedd a’i gosod o’r neilltu. Golchwch y bresych deiliog, ac yna rhowch nhw i wywo mewn sosban fawr gyda chaead hyd nes iddynt feddalu, gan ddefnyddio dim ond y dŵr sy’n cydio yn y dail. Bydd y bresych deiliog yn barod pan fydd yn wyrdd llachar ac yn feddal. Rhedwch ddŵr oer drostynt, gwasgwch nhw i gael gwared ar gymaint o ddŵr ag y gallwch, yna torrwch nhw’n fras. Trowch y bresych deiliog sydd wedi’u torri i mewn i’r gymysgedd wyau a hufen gyda’r persli. Tywalltwch y cwstard gwyrdd dros y winwns a gwasgarwch y caprys drosto.

Pobwch y bastai yn y popty am 25-28 munud nes bydd y llenwad wedi setio. Gadewch i’r bastai oeri yn y tun am 15 munud, cyn ei thynnu allan a rhoi dail basil ar ei phen. Mae’r bastai ar ei gorau i’w bwyta ar y diwrnod y cafodd ei gwneud neu drannoeth, ond bydd yn cadw yn yr oergell a gellir ei chynhesu’n ysgafn am hyd at bedwar diwrnod ar ôl ei phobi.

Gweinwch gyda ffrwythau ffres a chaws fel rhan o wledd bicnic neu ginio awyr agored.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket