Pasta courgette wedi’i goginio’n araf Sam Lomas

by | Medi 22, 2022

INGREDIENTS

Digon i 2

 

 • 160g o basta orecchiette

 • 400g corgettes bach

 • 4 tomato eirin

 • 6 ewin o arlleg, wedi’u plicio a’u sleisio’n fân

 • 1 llond llwy fwrdd o daragon, wedi’i dorri

 • 70ml olew olewydd o’r radd flaenaf

 • 150g o gaws gafr meddal

 • Halen Môr Gwyn Pur Halen Môn

 • Pupur du, wedi’i falu’n ffres

 • Perlysiau caled, fel rhosmari, saets, dail bae a marjoram

 • Ffenigl blodeuol a marjoram (dewisol)

Cynheswch y popty i 160.

Chwarterwch y tomatos a’u threfnu ar hambwrdd pobi bach, rhowch olew olewydd drostynt, gwasgariad da o’r perlysiau caled a digon o halen môr a phupur.

Rhostiwch yn y ffwrn am 1 awr nes bod y tomatos yn dechrau dwysáu mewn blas ac yn dod yn grychlyd ar yr ymylon

Sleisiwch y courgettes yn rowndiau tenau.

Gosodwch badell ffrio drom lydan ar wres canolig. Ychwanegwch ddigon o olew olewydd i waelod y badell, byddwch yn hael yma, mae’r olew olewydd yn rhan hanfodol iawn o’r saws felly bydd angen cwpl da o lwy fwrdd arnoch chi.

Dechreuwch goginio’r garlleg wedi’i sleisio yn yr olew olewydd a phan fydd yn dechrau troi’n euraidd, ychwanegwch y courgettes wedi’u sleisio a’u sesno’n dda.

Coginiwch y courgettes yn yr olew olewydd yn araf, bydd hyn yn cymryd o leiaf 15 munud. Rydych chi eisiau i’r courgettes feddalu a dechrau torri i lawr ar yr ymylon ac i’r dŵr gormodol anweddu.

Dewch â sosban o ddŵr wedi’i halltu’n drwm i’r berw a choginio’r orecchiette am 10 munud, draeniwch a chadwch ychydig o’r dŵr coginio pasta.

Cymerwch y tomatos wedi’u rhostio a’u hychwanegu at y badell gyda’r courgettes, gan sicrhau eich bod yn cael unrhyw sudd o’r tun rhostio.

Ychwanegwch y orecchiette al dente i’r sosban o courgettes a thomatos, trowch y taragon wedi’i dorri i mewn ynghyd â sblash da o’r dŵr pasta i greu saws hufennog. Sesnwch gyda mwy o halen, pupur ac olew olewydd yn ôl eich dewis.

Gwasgarwch dros y caws gafr meddal, ffenigl a blodau’r oregano a’i weini.

0
Your basket