Panad gyda’r awdur bwyd, Jenny Linford - Halen Môn

Daethom ar draws Jenny ar y tro pan oedd hi’n ymchwilio i’w llyfr diweddaraf,  The Missing Ingredient. 

Ysgrifennwyd wrth ddod ar draws gyfres o gynhwysion, cynhyrchwyr, cogyddion, siopwyr a chogyddion, gan archwilio popeth o’r cyfnod y mae siwgr yn cymryd i garameleiddio, neu’r dyddiau sydd eu hangen yn y broses o eplesu, i’r misoedd o aeddfedu araf a rhoi sylw agos i greu cheddar wych, neu’r blynyddoedd y mae eu hangen ar gyfer rhai gwinoedd i gyrraedd y brig, mae Jenny yn dangos dro ar ôl tro mai amser ei hun yw’r cynhwysyn anweledig.

O amynedd ac ymroddiad llawer o gynhyrchwyr bwyd mewn caeau a storfeydd o gwmpas y byd i’r adweithiau cyflym sy’n ofynnol gan unrhyw gogydd cartref, mae ei llyfr yn ein galluogi i ddeall yn well ein bywydau coginiol.

Yma, rydym yn sôn am sut mae halen môr yn dod i mewn oll, a beth sy’n gwneud y gwahaniaeth rhwng plât da o fwyd ac un anhygoel.

BE GAWSOCH I FRECWAST BORE ‘MA?
Wŷ wedi ei botsio a tost surdoes.

BETH OEDD EICH SWYDD GYNTAF?
Roeddwn yn llyfrwerthwr i Hatchards. Roedd gweithio yn y fasnach lyfrau yn brofiad defnyddiol iawn ar gyfer darpar awdur.

BE ‘DA CHI’N BWYTA WEDI DIWRNOD HIR O WAITH?
Dwi’n ddigon ffodus i weithio o’r cartref, felly mae bwyd wrth law trwy’r amser.

Wrth goginio swper, rwy’n mwynhau yfed gwydraid o sieri fino chnoi ar almonau wedi’u rhostio neu ddarn bach o gaws da iawn, fel Stilton Colston Bassett neu Cheddar y teulu Montgomery.

GYDA BETH MAE HALEN MÔN YN MYND ORAU?
Rwyf wrth fy modd â blas yr halen, felly rwy’n cael fy nhynnu i ddweud ‘popeth’. Rwy’n credu ei fod yn arbennig o dda ar gig wedi’i grilio.

YN GRYNO, BETH YW EICH ATHRONIAETH BWYD?
Mae bwyd yn gyfareddol.

O BLE DDAETH YR YSBRYDOLIAETH AR GYFER EICH LLYFR?
Y man cychwyn ar gyfer yr ‘The Missing Ingredient’ oedd yr epiphani bod amser yn gynhwysyn, cynhwysyn anweledig yn y bwyd rydym yn ei dyfu, yn ei wneud a’i goginio. Wedi cael y syniad cychwynnol hwnnw, treuliais amser hir yn meddwl sut i strwythuro ac ysgrifennu llyfr ar bwnc mor anferth a chymhleth. Rhennir y llyfr yn adrannau amser, o Eiliadau hyd at Flynyddoedd. Yn yr adrannau hyn, ysgrifennais 70 o draethodau ar wahanol agweddau o amser a bwyd. Un llwybr pwysig yn y llyfr yw’r frwydr yn erbyn effeithiau amser ar ddirywiad gynhwysion – a beth a arweiniodd i ysgrifennu am halen, elfen gadwrol hanfodol, a Halen Môn.

BE OEDD Y PETH MWYAF SYFRDANOL I CHI DDARGANFOD YN YSTOD EICH GWAITH YMCHWIL?
Roedd y cofnodion bwyta cyflym yn fy syfrdanu. Bwyta saith deg o gŵn poeth o fewn 10 munud – rhyfeddol!

BETH YW’R OGLAU GORAU YN Y BYD?
I mi, un o’r rhai mwyaf dengar yw mango Alphonso aeddfed. Ma’ ond meddwl amdano yn tynnu dŵr i’m dannedd.

BETH YW’R GWAHANIAETH RHWNG PLÂT DA O FWYD AC UN ANHYGOEL?
Mae defnyddio cynhwysion da yn fan cychwyn pwysig, ond dwi’n meddwl mai’r gofal wrth goginio. Mae rhywun yn teimlo’r cariad a’r sylw sy’n mynd i mewn iddo.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket