Panad gyda...Michael Zee o Symmetry Breakfast - Halen Môn

Pan oedd Michael a Mark gyda’i gilydd yn gyntaf, roedd Mark yn gweithio oriau hir a brecwast oedd yr unig bryd y byddent yn siŵr o’i rannu. Mae’n deg dweud bod yr hyn a ddechreuodd fel ffordd o fwynhau amser o ansawdd gyda’i gilydd wedi troi’n ffenomen ledled y byd, a nawr, ‘da ni, ynghyd â 750k o bobl eraill, yn edrych ymlaen at weld yr hyn y mae Michael yn coginio bob bore ar ei gyfrif instagram Symmetry Breakfast.

Er bod y ffotograffau bob amser yn brydferth, mae bwyd Michael yn mynd y tu hwnt i estheteg – mae’n flasus, wedi’i hymchwilio’n dda ac yn anhygoel o amrywiol. Gyda llyfr mewn sawl iaith o dan ei wregys a’i bresenoldeb cymdeithasol yn dal i dyfu, ‘da ni’n edrych ymlaen at yr hyn y mae’n ei wneud nesaf. Yma ‘da ni’n sgwrsio brechdanau sglodion a’r emosiynau sy’n ymwneud â bwyd.

BE’ GAWSOCH I FRECWAST BORE ‘MA
Nes i pannukakku, crempog wedi’i bobi o’r Ffindir sydd fel arfer yn frith o ffrwythau haf ffres.

BE’ DI HOFF FRECWAST MARK?
Pan nes i gyfarfod ag o, roeddem yn mynd allan am Wyau Benedict i frecwast bob penwythnos. Mae o hefyd yn hoffi hagelslag ar fara menyn, pryd Iseldireg o’r lle y daw.

PA GYNHWYSYN A DANDDEFNYDDIR MWYAF?
Rwy’n credu bod perlysiau wedi’u sychu wedi cael enw drwg ers blynyddoedd lawer, ‘da nhw ddim yn debyg i rai ffres wrth gwrs ond maen nhw’n ddefnyddiol i bethau fel marinadau. Mae mintys sych yn cynhesu lle mae mintys ffres yn oeri.

EICH TRYCHINEB GWAETHAF YN Y GEGIN?
Yn ôl pob tebyg pan oeddwn yn tua 9 mlwydd oed, roeddwn i’n coginio gyda’m chwaer. Roeddem yn gwneud pasta pob ac yn arbrofi mewn gwirionedd. ‘Sgen i ddim syniad ble roedd ein rhieni ond yn rhywsut aeth lot fawr o sinamon i mewn. Ddaru’r ddau ohonom ei fwyta yn hytrach na chyfaddef methiant.

EICH COF PLENTYNDOD CRYFA’ AM FWYD?
Cefais fy magu mewn siop sglodion Tsieineaidd yn Lerpwl, roedd fy nhad-cu o Shanghai ac roedd yn darparu ar gyfer y chwaeth leol, roedd yn coginio bwyd Tsieineaidd oedd at ddant Prydeinig. ‘Dwi’n cofio gweithio mewn un bwyty yn arbennig ar Finch Lane, Huyton bron bob dydd ar ôl ysgol nes i mi fod tua 15 oed. Gyda’m ddau frawd a chwaer, byddem yn helpu i gymryd cyflenwadau oddi ar lorïau. Y tatws, y ffrwythau ffres y selsig a’r pasteiod oedd y rhai mwyaf cofiadwy oherwydd bod y dynion yn ein hadnabod ni i gyd!

GYDA BE MAE HALEN MÔN YN MYND ORAU?
Sglodion neu fara menyn, cadwch e’n syml. NEU FRECHDAN SGLODION!

ETH YW’R AROGL ORAU YN Y BYD?
Cyw iâr Rotisserie, yn enwedig pan fydd ‘na datws ar y gwaelod fel yn Ffrainc.

UN TIP AR GYFER GWNEUD I’CH BWYD YN WYCH AR GAMERA?
Rhaid edrych yn wych ar y plât yn gyntaf! Mae rhoi gofal a sylw i rywbeth yn dangos yn aruthrol.

EICH GAN EICH CYFRIF ¾ MILIWN O DDILYNWYR – SUT GAFFO’CH CHI SUT LWYDDIANT?
Cysondeb ac ymchwil. ‘Dwi’n gwneud lot o ddarllen ac ymchwil ond yn anaml y caf ysbrydoliaeth o lyfrau coginio cyfoes a lle na alla’i ddod o hyd i bethau mewn llyfrau, dwi’n gofyn cwestiynau. Fyddech chi’n synnu beth allwch ddod o hyd i ar-lein os ‘da chi’n gofyn y cwestiwn cywir.

AC I ORFFEN, BETH SY’N GWNEUD Y GWAHANIAETH RHWNG PLÂT O FWYD DA AC UN ANHYGOEL?
Mae’n ymwneud ag emosiwn. Mae’n dylanwadu’n uniongyrchol arnom pan ar ein gwyliau, amser a lle i gael bowlen o basta yn yr Eidal, noson gynnes haf lle mae’ch gwin oer yn blasu mor dda. Dewch â’r union ddysgl nôl adref a gallai deffro atgof, ond ni fydd yr un peth.

DELWEDDAU: Michael Zee o Symmetry Breakfast

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket