Panad Gyda ... Jeremy Bowen o Paxton & Whitfield - Halen Môn

Fel Fortnum & Mason a Borough Market, mae shop blaenllaw Paxton & Whitfield  ar Stryd Jermyn un o gyrchfannau bwyd eiconig Llundain. Y siop gaws orau rydym erioed wedi bod ynddi, byddwch yn arogli’r caws yn bell cyn i chi gerdded i mewn, a’i chofio ymhell ar ôl gadael. P’un yn chwilio am Arlleg Gwyllt Yarg, Perl Las, neu Gorwydd Caerffili, dylai’r siop hon fod ar ben eich rhestr. Yn wir, cafodd y busnes ei Warant Frenhinol gyntaf ym 1850 pan benodwyd yn werthwr caws i’r Frenhines Fictoria, ac mae wedi mwynhau nifer o wobrau ers hynny.

PaxtonYm mhob diwydiant, mae ‘na bobl mae pawb yn nabod ac yn y byd bwyd da, mae Rheolwr Gwerthiant Paxton’s Jeremy yn un ohonynt. Mae’n ffrind da iawn, yn gogydd hynod o glyfar, ac yn sicr mae’n un i nabod. Yma rydym yn siarad Beefeaters, Coca Cola, a bwyta trwyn i gynffon.

PWY A ADDYSGOCH CHI I GARU BWYD?
Mamgu – roedd hi’n coginio o ddim, siopa bob yn ail ddydd a byth yn gwastraffu sgrap o fwyd. Byddai cogyddion yn ei charu hi a dwi’n gweld ei heisiau.

BETH OEDD EICH SWYDD GYNTAF?
Diawch – dylwn gyfaddef? Beefeater Steakhouse ger y Bontfaen – a bod yn onest, o ganlyniad dwi’n dal i wneud coffi nofion pen ei gamp, gyda neu heb Bailey’s.

BE GAWSOCH CHI I FRECWAST?
Byddwn yn hoffi gallu dweud ffrwythau ffres tymhorol a bara ffres nes i bobi am 6y bore. Ond mewn gwirionedd dwi ddim wir yn berson y bore, a dyna pam mae espresso dwbl (fel arfer cwad) a 1 neu 2 Tortas de Aceite (bara fflat gyda beth bynnag. Maent yn grisp, melys a blasus. Dwi’n eu prynu gan Monika yn Brindisa)

BLE RYDYCH CHI’N MYND ALLAN I FWYTA?
Mae’n well gen i fwyta gyda ffrindiau o gwmpas ein byrddau cegin, er bod mynd o allan yn bleser hefyd.

asparagus

Mae’r gaeaf i mi yn ymwneud a thafarndai gwych, soffas cyffyrddus a digon o helgig. Mae newydd-deb y gwanwyn yn golygu bwyd ffres, tunelli o ferllys a chig oen. Mae’r haf yn golygu alfresco,  eistedd allan boed yn gaffi gwych yn Llundain neu deras yn edrych dros y môr (fel y byddai Kirsty & Phil yn dweud lleoliad, lleoliad, lleoliad.) Yn yr hydref dwi’n crefu tafarndai gyda thanllwyth o dân a bwyd cysur.

BETH MAE HALEN MÔN YN MYND ORAU GYDA?
Cer o ‘ma! Popeth! Dwi’n ei ddefnyddio a’i gam-drin yn ddyddiol. Mae fy ffrind Sophie Turner wrth ei fodd gydag e yn ei Bloody Mary .

BETH YW EICH PLESER BWYD EUOG?
O ddifrif? Brechdanau gorsaf betrol, ffa pob ar dost ac, mae’n ddrwg gennyf ddweud, Coke braster llawn .

DISGRIFIWCH GYMRU MEWN 5 GAIR
Yr wyf yn falch o fod yn Gymro oherwydd ein bod yn deall ac yn gwybod arwyddocâd:
Bwyd
Teulu
Cyfeillgarwch
Hanes
Gwerthoedd
Bydd y rhain byth yn cael eu colli.

BLE YDYCH CHI’N MEDDWL MAE’R SIN BWYD MWYAF CYFFROES?
Mae Gogledd Cymru ac Ynys Môn yn eitha’ cŵl. O dafarndai a bwytai dymunol i gynhyrchwyr ac arloesedd gwych – mae’r cyfan o fewn ardal fechan o Eryri i arfordir Gogledd Cymru ac ymlaen i Gaergybi, mae’n ardal fwyd i fynd ar goll ynddi.

BETH YW’R CYNHWYSYN A DANDDEFNYDDIR MWYAF?
Dwi’n ffan fawr o fwyta trwyn i gynffon – sut y gallwch daflu i ffwrdd unrhyw ran o anifail yr ydych wedi caru?

BETH YDYCH CHI’N BWYTA PAN FYDDWCH YN CYRRAEDD ADREF WEDI DIWRNOD HIR YN Y GWAITH?
Yn amlwg mae bwyd tymhorol yn cyfrif ond efallai stêc wedi’i grilio sydyn neu  wy hwyaden neu 2 a berwr y dŵr ffres, wedi’i flasuso’n dda wrth gwrs. Pum munud, joban drosodd.

Lluniau a darluniau: Jess Lea-Wilson

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket