Mae Frances Quinn mor adnabyddus am fod mor dda am bobi ag y mae am ddylunio. O gacennau disglair Midsummer Night’s Dream, i’w labeli rhodd sinsir gyda llinyn careiau mefus, cacennau sbwng Victoria sy’n edrych fel brechdanau, i bowlenni o uwd sy’n edrych fel wyau wedi’u ffrio, mae hi’n gwneud pethau sy’n edrych cystal ag y maent yn blasu.

O BLE DDAETH EICH CARIAD AT FWYD?
Teulu a ffuglen. Dwi’n dod o deulu mawr, y ieuengaf o bump, felly roedd y gegin a bwyd bob amser yn rhan fawr o fywyd wrth i mi dyfu i fyny. Roedd fy rhieni hefyd yn berchen ar siop lyfrau felly roedd lyfrau fel The Tiger who Came to Tea a The Giant Jam Sandwich yn ffefrynnau cynnar! Heb anghofio’r holl ddarluniau o fwyd gan Quentin Blake yng nghlasur Roald Dahl. Cacen siocled i Bruce unrhyw un?!

BE GAWSOCH I FRECWAST?
Uwd gyda datys wedi’u torri, banana, sinamon, surop masarn, almonau wedi’u tostio ac yr olaf o fy halen Halen Môn fanila!

I BLE DA CHI’N MYND ALLAN I FWYTA?
Dwi’n hoffi cefnogi a darganfod llefydd annibynnol cymaint â phosibl ac ymweld â marchnadoedd bwyd o gwmpas y wlad. Dwi hefyd yn caru sushi. Croesewir argymhellion!

BE OEDD EICH SWYDD GYNTAF?
Gweithio mewn siop lyfrau fy rhieni.

BETH YW’CH 3 HOFF GYNHWYSYN?
Sinamon, moron a choffi

GYDA BE MAE HALEN MÔN YN MYND ORAU?
Uwd a chorbys

DISGRIFIWCH GYMRU MEWN 5 GAIR
Bara Brith a Chacennau Cri

BLE DA CHI’N MEDDWL FOD YNA SIN BWYD CYFFROUS?
Vancouver a San Francisco.

BETH FYDDWCH CHI’N EI FWYTA AR ÔL CYRRAEDD ADRA AR DDIWEDD DIWRNOD HIR O WAITH?
Er bod pobl yn fy adnabod am gacennau,  dwi wrth fy modd yn creu powlenni mawr lliwgar llawn o lysiau, grawn a chodlysiau.

BE YW EICH HOFF LYFR COGINIO?
British Baking gan Peyton & Byrne. Hefyd er nad wir yn llyfr coginio, dwi wrth fy modd yn cyfeirio at The Flavour Thesaurus gan Niki Segnit.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket