Panad gyda ... Cyd-sylfaenydd Halen Môn, Alison Lea-Wilson - Halen Môn

Mae Alison, cyd-sylfaenydd Halen Môn, yn un sydd wrth ei bodd lle mae bwyd yn y cwestiwn. Mae hi’n teithio’r byd o Shanghai i St Petersburg i werthu Halen Môn ac mae hi bob amser yn cario llyfr nodiadau i gofnodi pob rysáit sydd yn ei ysbrydoli ar hyd y ffordd. Mae ganddi gymaint o sgiliau yn y gegin ac sydd ganddi wrth werthu ein halen (mae ei surdoes, yn arbennig, yn rhywbeth i’w chanfod).

Yma mae’n sôn am yr hyn mae Cymru yn golygu iddi ynghyd a thrychinebau yn y gegin.

BETH OEDD EICH SWYDD GYNTAF?
Dwi wedi gweithio mewn siop deunydd ysgrifennu oedd yn arogli o bensiliau a phapur newydd. Roeddwn hefyd yn gynorthwyydd mewn becws lle gallech ddewis cacen i’w fwyta yn eich egwyl, gweinyddes, lluosogwr mewn meithrinfa blanhigion, morwyn bar, cyfosodwr mewn ffatri blastig a chogydd.

O BLE DDAETH EICH CARIAD AT FWYD?
Fy nheulu. Eistedd o amgylch y bwrdd i fwyta brecwast a swper oedd yr arfer. Roedd fy nain yn bobydd p fri ac roedd y mwyafrif o achlysuron cymdeithasol yn canolbwyntio ar fwyd. Ysgrifennais fy llyfr ryseitiau fy hun pan yn blentyn ac roedd yn cynnwys llawer o bethau rhyfedd o’r ardd fel neithdar gwyddfid a dail helyg.

BE’ GAWSOCH I FRECWAST?
Tost surdoes gydag afocado a Halen Môn – do wir i chi!
chickens

BETH YW EICH PRYD MWYAF COFIADWY HYD YMA MEWN BYWYD?
Bu cymaint ohonynt. Mae rhai yn gofiadwy am y cwmni, eraill am y lleoliad ac eraill am y bwyd.
Y Stone Barn, Blue Hill, Efrog Newydd, lle ddaru bob cwrs yn gwneud i ni wenu yn ogystal â glafoerio.
Gwledd bwyd môr ar draeth ffrind yn Ynys Môn
Mae rôl cimwch yn Rhode Island
Cymryd gwyriad oddi ar y brif ffordd rhwng Nice a’r Eidal a ddatgelodd bwyty bwyd môr ar y traeth gyda Halen Môn ar bob bwrdd
Stêc ym mwyty Zingerman
Pryd o fwyd bythgofiadwy yn y Fat Duck
A swper yn Y Tŵr CN, Toronto
Nifer o giniawau Nadolig dros y blynyddoedd, gan rannu poteli da o win coch gyda fy nhad.

BETH YDYCH CHI’N EI FWYTA AR ÔL DIWRNOD HIR YN Y GWAITH?
Wyau gan ein hieir hunain wedi potsio ar fy surdoes wedi tostio gyda phentwr o fenyn hallt.

GYDA BE MAE HELEN MÔN YN MYND ORAU?
Tatws rhost

DISGRIFIWCH GYMRU MEWN 5 GAIR
Balch, pell-weledig, cynhwysol, hardd a magwraeth

BETH YW EICH HOFF AROGL?
Y môr hallt

BETH YW EICH TRYCHINEB GWAETHAF YN Y GEGIN?
Past papur wal llwyd yn lle gnocchi

PA GYNHWYSYN A THANDDEFNYDDIR MWYAF?
Hyder

BETH SY’N GWNEUD Y GWAHANIAETH RHWNG A PHLÂT DA BWYD AC UN ANHYGOEL?
Mae halen a phupur cywir, cyflwyniad hardd, amgylchoedd a chwmni cywir

DELWEDDAU: J Lea-Wilson

0
Your basket