Panad gyda ... Brenhines Caramel Hallt, Chloe Timms - Halen Môn

Chloe Timms o Becws Fattie yw brenhines caramel hallt. Mae ei stondin ar farchnad Druid St yn Ne Llundain bob amser yn ogoneddus o lwythog gydag amrywiaeth diddiwedd o losin – caramel menyn pysgnau, pretzels disglair ar gyfer dipio, sherbets ffrwythau, a phob math o bethau sgwotshlyd, stomplyd a melys-moes-mwy, ac yn aml wedi paru gyda blas glân Halen Môn. Ei losin gludiog wedi lapio mewn papur gwrthsaim yw ein ffefrynnau personol, mae rhywbeth am y ffordd mae hi’n eu gwneud yn golygu eu bod yn fwy na swm eu rhannau.

Gan y bydd Halen Môn ym marchnad Druid St ym mis Mai ddaru ni dal i fyny gyda Chloe am banad cyflym rhwng ei sesiynau carameleiddio.

BE OEDD EICH SWYDD GYNTAF?
Syrffedus iawn, roeddwn yn gynorthwyydd gwerthu rhan amser mewn siop oedd yn llawn o bethau bregus, treuliais y rhan fwyaf o f’amser yn ceisio eistedd yn hollol llonydd. Dwi’n eithaf lletchwith!

O BLE DAETH EICH CARIAD AT FWYD?
Fy Mamgu, roeddwn yn byw gyda hi tra oeddwn i’n ifanc. Yr Aga oedd calon y cartref a ble y dysgais i bobi, creu llanast a chael bwyd cyffrous. Dwi byth wedi cael prydau plant, dwi wedi bwyta gyda’r oedolion ac felly, o oedran ifanc, dwi wedi bod yn agored i gawdelau cyfoethog gwallgof Mamgu. Pyffion Cyrri a thartenni caws a chrancod wedi taflu at ei gilydd ar gyfer ciniawau wrth fwrdd y gegin a ffurfiodd conglfaen fy ieuenctid.

BE GAWSOCH I FRECWAST?
Te cryf. Gormod o gwpanau.

BE YW EICH TRI HOFF GYNHWYSYN?
Halen, siwgr a hufen.

BE YW EICH HOFF DYMOR?
Gwanwyn, dw’i wrth fy modd yn gweld pethau yn dod yn ôl yn fyw a’r wefr yn y farchnad pan ddaw’r haul allan. Mae’n hudolus ar ôl gaeaf hir.

BE DA’ CHI’N BWYTA PAN FYDDWCH YN CYRRAEDD ADREF WEDI DIWRNOD HIR YN Y GWAITH?
Bara da, menyn hallt gyda thalpiau o gaws a chreision.

ChloeGYDA BE MAE HALEN MÔN YN MYND ORAU?
Yr wyf wrth gwrs yn unllygeidiog, ond Halen Môn yn gwneud gwaith gwych o dempro melyster fy ngharamel heb adael blas mwdlyd. Felly gallaf fod yn ddigywilydd a dweud caramel?

DISGRIFIWCH GYMRU MEWN 5 GAIR
Gwyllt, cysurus, ffres, toreithiog a mynyddig

BE SY’N GWNEUD GWAHANIAETH RHWNG PLÂT DA A PHLÂT ANHYGOEL O FWYD
Cynhwysion da a chogydd cariadlon.

BE YW EICH HOFF AROGL?
Tost.

Delweddau: Lazy Oaf / Chloe Timms

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket