Panad efo… Cyd-sefydlwr Bwytai Dylan’s Robin Hodgson - Halen Môn

Mae bwytai Dylan’s – ym Mhorthaethwy, Ynys Môn a Criccieth, Gwynedd – wedi dod yn ffefrynnau yn sydyn am eu bwyd môr lleol, pitsa gwych a bara hyfryd. Wedi sefydlu gan bedwar dyn efo cariad at fwyd a gwasanaeth da, rydym ni bob amser yn edmygu eu llygad craff am fanylion, o’r dodrefniad rhyfeddol i fwydlenni hyfryd. Mae’r ddau fwyty reit ar lan y môr hefyd, sydd yn ein hatgoffa o ble mae ein bwyd yn dod, a pam fod arfordir Gogledd Cymru yn le mor arbennig i fyw.

Cyn agor bwyty cyntaf Dylan’s, roedd gan Robin, un o’r sefydlwyr, siop dillad “vintage” yn Leeds, yn ogystal â nifer o bethau eraill. Yma rydym ni’n trafod i ble mae perchennog bwyty yn mynd allan i fwyta, a pa gynhwysyn mae o’n credu nad ydym ni’n defnyddio digon arno.

BETH OEDD EICH SWYDD GYNTAF?
Pacio porc peis

PWY WNAETH EICH DYSGU I GARU BWYD?
Fy nhaid- Tom

BETH GAWSOCH CHI I FRECWAST?
Museli

BETH YW’R PETH ANODDAF AM AGOR EICH BWYTY EICH HUN?
Dim ond 24 awr sydd mewn diwrnod  !

BETH YW EICH HOFF DYMOR?
Gwanwyn – tyfiant, genedigaeth, ailenedigaeth

BETH FYDDWCH CHI’N EI FWYTA AR ÔL CYRRAEDD ADRA AR DDIWEDD DIWRNOD (NEU NOSON) HIR O WAITH?
Bara – pain de campagne surdoes a darn da o stilton aeddfed

DISGRIFIWCH GYMRU MEWN PUM GAIR
Gwyllt, rhyfeddol, gwlyb, gwyntog a dwys

BETH SYDD YN GWNEUD Y GWAHANIAETH RHWNG PRYD DA O FWYD AG UN ARBENNIG?
Sylw at fanylion

BETH YW EICH HOFF AROGL?
Pridd cynnes ar ôl iddi lawio

I LE FYDDWCH CHI’N MYND ALLAN I FWYTA?
Sosban ym Mhorthaethwy

CYNHWYSYN A DAN-DDEFNYDDIR FWYAF?
Cariad

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket