Fel fod unrhyw un sydd wedi ymweld â Thŷ Halen neu wedi mynychu un o’n teithiau tywys yn ôl pob tebyg yn gwybod, ein sgil-gynnyrch mwyaf o bell ffordd wrth i ni gynhyrchu ein halen môr enwog yw dwr distylledig. Wedi i ni cynaeafu Halen Môn o’r môr mae’r ffurf buraf o hylif ar ôl.

Yn wreiddiol, nid cynhyrchu dŵr oedd y bwriad, dim ond fflochiau disglair, gwyn perffaith. Ond wrth aeddfedu fel cwmni (ac fel pobl) wnaethom ni sylweddoli ei bod yn gwneud synnwyr i edrych ar bethau yn eu cyfanrwydd. Pam mynd drwy broses lafurus o ferwi cymaint o ddŵr môr a’i chyddwyso dim ond i’w daflu?

Dyma ni’n mynd ati i ddysgu mwy am ddŵr distylledig a darganfod er nad oedd yn blasu’n neis iawn, roedd ei burdeb yn ddefnyddiol iawn ar draws llu o ddiwydiannau. Ac felly, ychydig flynyddoedd yn ôl, fel arbrawf o ryw fath, dyma ni’n dechrau ei photelu.

Yn ddigon sicr, yn araf i ddechrau dechreuodd pobl ei brynu. Ac yn awr, ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, mae gennym sylfaen o gwsmeriaid sefydledig sy’n ein hadnabod fel y bobl sy’n gwerthu dŵr, nid halen môr. Ac mae’r defnyddiau yn eithaf diddorol (o leiaf i ‘geeks’ halen / dŵr fel ni).

Bubbles
Mae yna ddefnyddiau disgwyliedig i’r dŵr, wrth gwrs, fel ei ddefnyddio i lenwi eich haearn smwddio i ymestyn ei oes, ond mae yna lu o ddefnyddiau annisgwyl hefyd. Dyma rai o’n ffefrynnau:

  • Mae’r sawl sydd yn well ganddynt sain ddilys finyl yn defnyddio’n dŵr i gadw eu recordiau fel pin mewn papur
  • Mae gŵr bonheddig yn prynu yn rheolaidd ar gyfer ei humidor sigâr – blwch sy’n cynnal y lleithder gorau posibl ar gyfer ei sigarau
  • Mae nifer o bobl gyda threnau bach ei ddefnyddio ar gyfer y stêm o ansawdd gorau
  • Mae cwsmer a oedd eisiau dannedd gwyn Hollywood yn defnyddio’r dŵr gyda’r pecyn gwynnydd ar gyfer gwên befriog
  • Mae arlunydd yn defnyddio’r dŵr i wanhau ei acrylig ac yn cyflawni’r arlliwiau perffaith
  • Mae cwpl o bobl sy’n gwneud eu colur eu hunain yn eu gwanhau gyda’n dŵr pur
  • Mae ein ffrindiau yn Dr Zig’s yn defnyddio’n dŵr i wneud eu citiau swigod enfawr gwych (yn y llun uchod)
  • Mae ein dŵr hyd yn oed yn cael ei gredydu am ddod â’r sêr yn nes at y ddaear, da ni’n nabod nifer o bobl sy’n ei brynu i lanhau lensys eu telesgop

Efallai ein hoff ddefnydd yw ein cwsmer sy’n bwydo i’w Actinoscyphia aurelia (Venus flytrap). Mae’n edrych fel eu bod wrth eu boddau. Ysgrifennodd un adolygwr ar-lein ‘mae fy mhlanhigion wedi datblygu mwy o drapiau ers ei ddefnyddio (efallai fod hyn oherwydd eu bod yn gweld mwy o heulwen) ac yn edrych yn iach iawn drostynt.’

Da ni wrth ein boddau gyda Venus flytrap hapus.

Llun Tirwedd: Jess Lea-Wilson

Llun Swigod: Matt Russell

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket