Newyddion da iawn i'n coetir lleol - Halen Môn

Cwpl o fisoedd yn ôl fe gyhoeddom apêl am bleidleisiau ar gyfer ein grŵp coetir cymunedol lleol, Llyn Parc Mawr, a oedd wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr cynaliadwyedd a noddwyd gan M&S. Nod y grŵp, ac mae David Halen Môn yn rhan ohono, yw sefydlu canolfan coetir cynaliadwy er budd bywyd gwyllt ac sydd yn cyfrannu at les cymuned Niwbwrch. Mewn geiriau eraill, mae’n bwriadu ail-gysylltu pobl â’r hyn sydd ar garreg eu drws yma ar yr ynys hallt.

Cawsom gannoedd o bleidleisiau ar gyfer ein grŵp i ennill y grant gan M&S, ond dim digon i ennill. Yn hapus iawn, fodd bynnag, cawsom ein dewis ar gyfer gwobr ‘dewis y beirniaid’. Dywedodd Pennaeth Cynaliadwyedd M&S, Jonathan Hazeldine:

“Roedd y beirniaid wedi eu taro gan fenter incwm y prosiect, sef gweithio ar gynhyrchu golosg i ddatblygu incwm adnewyddadwy ar gyfer y parc. Roedd yn wych gweld y lefel hon o benderfyniad cymunedol i ymgymryd â gwaith adeiladu yn annibynnol gyda’r uchelgais o fod yn 100% yn gynaliadwy.”

Mae’r grŵp yn bwriadu gwario’r wobr o £11k ar baneli solar ar gyfer eu cynhwysydd, camerâu bywyd gwyllt, toiled compost, gwneuthurwr golosg, llosgwr coed, a sied sychu logiau. Mae’r grŵp wedi rhoi ei archeb gyntaf i saer o Niwbwrch, Wyn Owen, a fydd yn adeiladu hysbysfwrdd i helpu i ddiweddaru pawb gyda gweithgareddau’r grŵp, a manylion am ddigwyddiadau sydd ar y gweill.

Mae DIOLCH mawr i bawb a bleidleisiodd ac sydd wedi helpu i ledaenu’r gair. Dylai buddsoddiadau’r grŵp digwydd yr Hydref nesaf, ond bydd digwyddiadau rheolaidd ar hyd y flwyddyn, felly cadwch lygad allan am fanylion.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket