Mousse siocled olew olewydd

by | Mai 11, 2023

INGREDIENTS

Ar gyfer 4 (mae’n hawdd gwneud y rysáit hwn ar raddfa fwy neu lai, 1 wy a 30g o siocled fesul dogn)

  • 120g o siocled tywyll, 70% o solidau coco
  • 1 llwy fwrdd o Olew olewydd o’r radd flaenaf Citizens of Soil
  • 2 lwy fwrdd o ddŵr

 

  • 2 lwy de Halen Môn Pur Halen Môr
  • 4 llwy fwrdd o Olew olewydd o’r radd flaenaf Citizens of Soil

Rydyn ni’n sefyll ar ysgwyddau cewri yma gyda’n dehongliad ar rysáit mousse siocled clasurol Elizabeth David o French Provincial Cooking, a gyhoeddwyd gyntaf yn 1960. Dull syml o 1 wy a 30g o siocled fesul dogn i wneud y mousse siocled perffaith. Y canlyniad, yn ein barn ni, yw’r mousse ysgafnaf, llyfnaf a mwyaf blasus y gellir ei ddychmygu.

Yma rydym yn ychwanegu olew olewydd o’r radd flaenaf Citizens of Soil i’r mousse ac yn gorffen gydag ysgeintiad mwy o olew a thaeniad o halen môr Halen Môn flaky Pure, y ddau ohonynt yn troi hwn o mousse blasus i bwdin moethus.

Rysáit syml i’w wneud o flaen amser, gellir ei wneud yn syth mewn gwydrau unigol ond rydyn ni’n hoffi gwneud llond powlen a mynd â sgwpiau allan i’w weini wrth y bwrdd.

Gwahanwch yr wyau, melynwy mewn powlen lai a’r gwynwy mewn powlen fwy. Ychwanegu 2 lwy fwrdd o olew olewydd o’r radd flaenaf Citizens of Soil at y melynwy a’i gyfuno.

Torrwch y siocled yn ddarnau mewn powlen fach gwrth-wres dros sosban o ddŵr sy’n mudferwi. Pan fydd y siocled yn dechrau toddi, tynnwch y sosban oddi ar y gwres, gan adael y siocled i barhau i doddi gyda’r gwres gweddilliol ac ychwanegu 2 lwy fwrdd o ddŵr i’r siocled. Tynnwch y bowlen oddi ar wres y badell a chymysgwch gyda’i gilydd. Mae’n bwysig cynhesu’r siocled yn araf er mwyn peidio â llosgi, os yw’r cymysgedd yn atafaelu ychwanegwch ychydig mwy o ddŵr poeth.

Ychwanegwch y cymysgedd siocled at y melynwy llwyaid ar y tro, gan gymysgu’n dda wrth fynd. Unwaith y byddwch wedi’u chwisgio gyda’i gilydd dylech gael cymysgedd siocled sgleiniog.

Chwisgwch y melynwy i bigau anystwyth, ychwanegwch lwyaid hael i mewn i’ch cymysgedd siocled a’i gyfuno cyn plygu’r cyfan i’r gwynwy, plygwch yn ofalus, gan gofio peidio â bwrw gormod o aer allan ond gwnewch yn siŵr eu bod wedi’u cyfuno’n llwyr. Arllwyswch i bowlen a’i roi yn yr oergell am 6 awr neu dros nos.

Gweinwch sgwpiau hael o’r bowlen gydag ychydig o olew olewydd o’r radd flaenaf Citizens of Soil a halen môr fflawiog Halen Môn .

0
Your basket