Mousse Siocled Halen Mwg ac Wisgi - Halen Môn

Mousse Siocled Halen Mwg ac Wisgi

by | Chw 22, 2024

INGREDIENTS

Yn bwydo 4 

 • 100g o siocled tywyll (o leiaf 70% o solidau coco), ynghyd â 10g fel naddion 
 • 50g o siocled llaeth 
 • 30ml o wisgi Madeira Penderyn 
 • 4 gwyn wy 
 • 30g o siwgr eisin 
 • 2 lwy fwrdd o creme fraiche, i’w weini 
 • ½ llwy de o halen mwg Halen Môn, i’w weini 

Pwdin cyfoethog, cytbwys sy’n taro deuddeg bob tro. Mae halen mwg yn ychwanegu blas sawrus braf sy’n ategu’r siocled yn hytrach na’i drechu. 

 1. Torrwch y ddau siocled a’u rhoi yn y bowlen gwrthsefyll gwres a gosodwch y bowlen dros sosban o ddŵr sydd prin yn mudferwi. Trowch yn achlysurol nes bod y siocled wedi toddi ac yn sgleiniog. Tynnwch oddi ar y gwres a throwch yr wisgi trwyddo.
 2. Mewn powlen gymysgu fawr lân, curwch y gwyn wy nes ei fod yn gopaon meddal, gan ddefnyddio chwisg drydan. Gwasgarwch y siwgr eisin drosto a’i guro eto nes bod y cymysgedd yn ffurfio copaon anystwyth pan fyddwch yn codi’r chwisg allan.
 3. Ychwanegwch lond llwyaid o wyn wy i’r cymysgedd siocled a’i droi i gyfuno. Plygwch weddill y gwyn wy i mewn gan ddefnyddio sbatwla nes nad oes unrhyw rediadau gwyn i’w gweld. Defnyddiwch lwy i drosglwyddo’r cyfan i gwydraid bach a’u rhoi yn yr oergell am 3 awr.
 4. Ychydig cyn eu gweini, ychwanegwch creme fraiche ar ben pob mousse, yna gwasgarwch y naddion siocled a’r halen mwg drostyn nhw.

 

Gan Penderyn

0
Your basket