Meringues caramel hallt ac afal bach - Halen Môn

Meringues caramel hallt ac afal bach

by | Rhag 5, 2023

INGREDIENTS

Yn gwneud tua 10 meringue bach

  • 5 gwynwy canolig
  • 175g o siwgr mân
  • 1 jar Caramel Hallt Halen Môn
  • 20g o fenyn heb ei halltu
  • 1 Afal Bramley mawr, wedi’i blicio a’i dorri’n dalpiau 1cm
  • Hufen dwbl 300ml, wedi’i chwipio’n feddal

Bob amser yn rhyfeddol o hawdd i’w gwneud, mae’r meringues bach hyn yn cael eu dyrchafu gan chwyrliadau o’n Saws Caramel hallt melys ni. Gweinwch nhw gyda hufen chwipio ac afalau bramley wedi’u stiwio â charamel yn gyflym.

1. Cynheswch y popty i 120˚c. Llinellwch rai cloriau pobi gyda phapur pobi.
2. Chwisgwch y gwynwyau yn gopaon anystwyth. Ychwanegwch y siwgr mân yn araf 1 llwy fwrdd ar y tro nes bod yr holl siwgr wedi’i ychwanegu a’r meringue yn drwchus ac yn sgleiniog.
3. Rhowch lwyau o’r meringue ar y papur pobi a baratowyd, 5 fesul hambwrdd, wedi’u gwahanu’n dda.
4. Ychwanegwch lond llwy de o Garamel Hallt Halen Môn i ben pob telpyn o meringue a chwyrlïwch y caramel i’r meringue gyda’r llwy.
5. Pobwch yn y popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw am 1 1/2 awr yna trowch y popty i ffwrdd a gadewch y meringues yn y popty i oeri.
6. Ar gyfer yr afalau, toddwch y menyn mewn padell ac ychwanegwch yr afalau. Ffriwch yn ysgafn am 10-15 munud nes eu bod yn feddal ac wedi’u carameleiddio ychydig.
7. Ychwanegu 3 llwy fwrdd o Garamel Hallt Halen Môn i’r badell, eu cymysgu’n ofalus a’u coginio gyda’i gilydd am 5 munud arall nes bod y cymysgedd yn byrlymu ac yn flasus.
8. I gydosod, rhowch yr hufen chwipio ar y meringues wedi’u hoeri ac yna ychydig o’r afalau wedi’u coginio. Os oes gennych ychydig yn weddill, diferwch ychydig o garamel hallt o’r jar dros y cymysgedd, efallai yr hoffech ei lacio gydag ychydig o ddŵr poeth i’w wneud i ddiferu/arllwys yn gyson.
9. Bwytewch ar unwaith.

Gan Dixie Fingal-Rock Innes

0
Your basket