Mannau Nofio Gwyllt yng Ngogledd Cymru - Halen Môn

Mae Nofio Gwyllt, neu nofio yn yr awyr agored yn ôl rhai, wedi mwynhau adfywiad go iawn yn y TG yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae rhywbeth am y dŵr iachusol, yr aer gwyllt a’r teimlad o blymio yn yr awyr agored yn gaethiwus.

‘Does dim prinder cyfleusterau nofio awyr agored yng Ngogledd Cymru. Efallai mai ein hoff un, yn enwedig ar gyfer dechreuwyr, yw Llyn Padarn, lle mae hefyd yn bosibl llogi siwtiau gwlyb. Am leoliadau llai amlwg, darllenwch ymlaen…

Cyn i chi ddechrau arni, darllenwch yr hyn sydd gan y Gymdeithas Nofio Gwyllt i’w ddweud am ddiogelwch, oherwydd gall nofio yn yr awyr agored fod yn anrhagweladwy ac yn hynod beryglus.

  1. TRAETH CRICIETH

Y llun uchod. Nofio oddi ar draeth hyfryd agored yng ngolwg y castell hardd. Mae’r ‘Woolly Hatters’, grŵp nofio gwyllt, yn cwrdd yno’n wythnosol. Gwelwch eu tudalen Facebook ac ymunwch â’u cymuned gyfeillgar i gael yr holl ddiweddariadau diweddaraf.

  1. Y TRAETH GER HALEN MÔN

Mae traeth o flaen Halen Môn yn eich cyflwyno o gorff o ddŵr eithriadol o lân. Amserwch y llanw’n iawn, a byddwch yn wyliadwrus o geryntau.

  1. RHAEADRAU

Mae cymaint o byllau rhaeadr anhygoel o amgylch Gogledd Cymru. Mae’n anodd dod o hyd i nifer ac maen nhw’n fwy hyfryd oherwydd hyn. Ychydig yn fwy adnabyddus yw pyllau syfrdanol Rhaeadr Llwybr Watkin. Cyfres o byllau pob un â’u cymeriad eu hunain – neidiau, sleidiau a siglenni rhaff. Neu Raeadr Coed Y Brenin, sy’n cymryd rhywfaint o sgramblo a gwaith troed gofalus i’w gyrraedd.

  1. LLYN CWMORTHIN

Dŵr â hanes. O amgylch y llyn hwn mae mwyngloddiau a thomenni llechi Blaenau Ffestiniog. Mae mentro i fyny at y llyn fel cerdded trwy amser a thir gwahanol. Ni allwch helpu ond teimlo pŵer yr hyn a gyflawnwyd gan y chwarelwyr. Mae adfeilion hen dai ac eglwys yn dal i sefyll heddiw gyda hanes y gallwch chi ymchwilio iddo. Mae’r dŵr yn oer, wrth iddo redeg i lawr o’r mynyddoedd uwchben. Mae’r llyn hwn yn gwneud ichi deimlo eich bod yn y gwyllt, ymhell o unrhyw un – fodd bynnag, dim ond taith fer (ond serth) ydyw o’r maes parcio. Hefyd, cadwch lygad am bwll rhaeadr ar eich ffordd i fyny at y llyn…

  1. LLYN DINAS + LLYN GWYNANT

Tafliad carreg o’i gilydd, mae’r llynnoedd hyn yn creu cyfle nofio anhygoel. Maent yn hawdd eu cyrraedd, wrth i’r ffordd i’r Wyddfa ddirwyn ochr yn ochr â nhw. Mae Gwynant yn gartref i Graig yr Eliffant enwog (wyneb carreg sydd wrth gwrs yn edrych fel Eliffant) mae’r rhai sy’n ddigon dewr yn neidio o’i gefn. Mae Dinas yn fwy tawel, gyda chefnlen fynyddig hardd. Mae’r llynnoedd hyn yn wych ar gyfer nofio o bell neu hyd yn oed dip a phicnic ar y glannau.

Diolch enfawr i Dara Leanne Hall o’r ‘Woolly Hatters’ am ei delweddaeth a’i hargymhellion caredig. Mae’n werth dilyn instagram i gael ysbrydoliaeth

0
Your basket