Lonely Planet ar Fwyd Cymreig Modern - Halen Môn

‘Os ydych chi wedi bod i Gymru, byddwch yn sicr wedi rhoi cynnig ar bara brith….Ac efallai eich bod chi wedi caru neu gasáu bara lawr, y purîn gwymon wedi’i goginio sy’n addurno llawer i frecwast. Wrth deithio ar y bryniau a’r dyffrynnoedd hyn, does dim amheuaeth nad ydych wedi gwledda ar gaws Caerffili na’ch cynhesu dros bowlen o gawl cennin a chig oen.’

Roeddem yn falch iawn o gael ein cynnwys yn yr erthygl wych hon yn Lonely Planet ar-lein. Darllenwch y darn llawn yma.

0
Your basket