I'w hennill! Dau docyn i Ŵyl Fwyd Y Fenni + gwers mewn Caramel â Halen. - Halen Môn

Gŵyl Fwyd Y Fenni yw un o uchafbwyntiau yn ein calendr gwyliau.

Penwythnos o ddathlu mewn tref hardd gyda chymaint o’n hoff gogyddion, cynhyrchwyr a ffrindiau. Mae’n dychwelyd eleni dros benwythnos 15 – 16 Medi i ddathlu ei hanes dros yr 20 mlynedd diwethaf. Yn wir arddull y Fenni, byddant yn cynnal syniadau, blasau a thechnegau sydd ar flaen y gad o ran datblygiadau ym maes bwyd a ffermio Prydain. Mae’r sesiynau’r ŵyl eleni yn cynnwys sgyrsiau, gwledda, dosbarthiadau meistr, gweithdai a demos coginio, ochr yn ochr â marchnadoedd cynhyrchwyr rhagorol sy’n dangos y cynnyrch artisan gorau o Gymru a ledled y DG.

Eleni, rydym yn arbennig o gyffrous i gynnal blasu sy’n canolbwyntio ar gyfuniad hoff gynhwysion y genedl. Dewch i flasu caramel â halen ‘da chi erioed wedi blasu o’r blaen. Ymunwch â ni a’n ffrind y meistr chocolatwr Marc Demarquette wrth i ni fynd â chi trwy wers mewn blasusrwydd. Byddwn yn dechrau gyda blasu halen cymharol a throsolwg o’r hyn sy’n gwneud Halen Môn sesnin o’r ansawdd gorau. Yna, byddwn yn edrych ar sut y mae ychwanegu’r cynhwysyn mwyaf hudol hwn yn effeithio ar garamelau anfarwol Marc.

Mae gennym ddau docyn i roi i ffwrdd i’r ŵyl a’n blasu. Mae’r wobr yn cynnwys:

– 2 x Band Llawes Penwythnos
– 2 x tocyn i Halen a Charamel: Gwers mewn Blasusrwydd gyda Halen Môn

I fod â chyfle i ennill, rhowch gynnig ar yr instagram hwn yr hyn y credwch y mae Caramel â Halen mynd efo orau, neu anfonwch e-bost at hello@halenmon.com gyda’ch ateb, enw a chyfeiriad. Cystadleuaeth yn cau ar Awst 31ain.

Delweddau: Jess Lea-Wilson

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket