I'w hennill! Dau Docyn ar gyfer Profiad Y Bywyd Da + Danteithion Halen Môn - Halen Môn

Rydym yn falch i ymuno gyda’n ffrindiau da yng nghŵyl The Good Life Experience, i gynnig gwobr wych ym mis Awst.

2 x docyn gwersylla oedolyn yn Profiad Y Bywyd Da ym mis Medi 2017
2 x docyn oedolyn ar gyfer ein Taith Tywys Tu ôl i Lenni Halen Môn
1 x hamper Halen Môn gwerth dros £50

Bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, mae Profiad Y Bywyd Da ar Ystâd Penarlâg, Sir y Fflint yn gwbl unigryw. Fe’i sefydlwyd gan bedwar ffrind – Cerys Matthews MBE, Steve Abbott a Charlie a Caroline Gladstone. Disgwyliwch codi’ch pabell yng nghysgod ddau gastell, cynnyrch lleol gwych, taflu bwyell, fforio, sesiynau coginio ar dân gwersyll gyda chogyddion gorau’r byd, gwleddoedd dyddiol, canu, dros 40 o grefftwyr arbenigol, cwrw a weinir gan arbenigwyr, sgyrsiau gan arloeswyr, syrcas cŵn, cerddoriaeth aflafar, abseilio, ffair y 1930au am ddim, dringo coed, arddangosfeydd cigyddiaeth, barddoniaeth, llenyddiaeth – gan gynnwys sgwrs gan Michael Rosen – a sgyrsiau diddiwedd ar ‘Sut i’… Mae pob dim wedi ei anelu at oedolion a phlant fel ei gilydd; nid oes llawer o wyliau sy’n wirioneddol yn gwneud hynny.

Bydd cynnyrch Halen Môn yn blasuso’r holl goginio ar y llwyfan tân gwersyll ac ni allwn aros i weld beth fydd cogyddion yn mynd i ddarparu.

O dan 12 oed yn cael mynediad am ddim.

Croeso i gŵn.

15 munud o Gaer.

I gystadlu, rhaid i chi anfon e-bost atom i hello@halenmon.com gyda BYWYD DA fel y pwnc, gyda’ch enw a beth yn eich barn chi yw ‘Y Bywyd Da.’

Termau a Thelerau

  • Mae’r gystadleuaeth yn cau Awst 14
  • Ond un cais i bob cyfeiriad e-bost
  • • Gwobr y cystadleuaeth yw 2 x docyn gwersylla oedolyn; 2 x docyn oedolyn ar gyfer ein Taith Tywys Tu ôl i Lenni Halen Môn; 1 xhamper Halen Môn gwerth dros £50
  • Mae’r tocynnau ar gyfer Halen Môn yn ddilys am chwe mis, mae tocynnau’r ŵyl ddilys ar gyfer 2017 yn unig
  • Mae’n rhaid i enillwyr fod yn 18 oed neu’n hŷn
  • Ni allwch ailwerthu gwobrau
  • Rhaid i’r hamper gael ei anfon i gyfeiriad yn y DU
  • Os nad ydych yn dymuno derbyn ein cylchlythyron ffantastig dywedwch hynny yn eich e-bost

 

0
Your basket