India-corn Cyfan gyda Menyn Paprica a Leim - Halen Môn

India-corn Cyfan gyda Menyn Paprica a Leim

by | Awst 26, 2021

INGREDIENTS

 Ar gyfer 4 o bobl fel pryd ochr

4 tywysen o india-corn
Olew olewydd, i’w frwsio
½ llond llwy de o Halen Môn mân
Pupur du
100G o fenyn wedi’i halltu (neu 100g o fenyn heb ei halltu a ¼ llond llwy de o Halen Môn mân), ar dymheredd yr ystafell
Croen un leim a sudd ½ leim
½ llond llwy de o baprica poeth wedi’i fygu
2 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u gwasgu neu eu gratio’n fân
Darnau o leim, ar gyfer gweini

Mae’r rysáit hon yn un o dair rydyn ni’n eu cyhoeddi i ddathlu cyflwyno menyn Cymreig hyfryd newydd Castle Dairies, sydd wedi’i wneud â halen môr pur bendigedig Halen Môn. Moethus, hufennog a blasus tu hwnt.

Pan fydd india-corn ar gael ym Mhrydain yn ei dymor byr yn ystod Awst a Medi, mae’r menyn siarp a sbeislyd hwn yn gydymaith perffaith.

Os ydy’r india-corn wedi’i orchuddio â phlisg tenau, tynnwch nhw’n ôl a brwsiwch y corn i roi haenen o olew drosto. Rhowch bupur a halen dros yr india-corn i gyd.

Coginiwch nhw ar farbeciw, gridyll poeth neu o dan y gril (os byddwch yn defnyddio gril neu ridyll, tynnwch y plisg rhag iddyn nhw losgi, ond ar y barbeciw, gellir eu cadw i ffwrdd o’r gwres). Pan fydd y corn wedi troi’n lliw melyn llachar ac yn torri’n rhwydd gyda phigyn cyllell finiog, mae’n barod. Bydd yn blasu’n well fyth os bydd rhywfaint o losg mewn mannau i roi blas mwy myglyd.

Tra bydd yr india-corn yn coginio, cymysgwch weddill y cynhwysion, heblaw am y darnau o leim, gyda’i gilydd mewn powlen gymysgu fach nes y byddant wedi cyfuno. Gellir paratoi’r menyn ymlaen llaw a’i gadw dan orchudd yn yr oergell, os dymunwch chi.

Gweinwch yr india-corn poeth gyda thalpiau hael o’r menyn â blas wedi’i daenu dros y cnewyll, a darnau o leim ar gyfer eu gwasgu.

RECIPE + IMAGE: Anna Shepherd

 

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket