Yn gynharach yn y mis, daeth yr awdur ac ymgyrchydd River Cottage Hugh Fearnley-Whittingstall, i Dŷ Halen i agor ein caffi awyr agored newydd, LLanw. Bu prif gogydd Llanw, Sam Lomas, yn gweithio yn yr enwog River Cottage yn addysgu dosbarthiadau coginio cyn ymuno â thîm Halen Môn yn gynharach eleni i greu’r caffi newydd. Llofnododd Hugh Fearnley-Whittingstall gopïau o’i lyfr a rhoddodd araith am ddathlu cynhwysion da a thalent ein cogydd newydd, Sam Lomas. Dwedodd: ‘Dwi wedi bod yn taenu halen Halen Môn ar fy mwyd yn weddol reolaidd, felly roeddwn bob amser eisiau dod yma i weld sut y cafodd ei wneud. Fodd bynnag, doedd gen i ddim syniad y byddwn i’n sefyll mewn man mor syfrdanol ac yn dod o hyd i weithred mor wych ac ysbrydoledig. ‘Mae’n wych i mi fod yma i gefnogi Sam, sy’n gogydd ifanc hynod o dalentog a mentrus iawn. Roedd yn rownd derfynol ein prentis River Cottage pan oedd yn 17 oed, yn brwydro am brentisiaeth blwyddyn yn River Cottage. Roeddwn i mor falch mai Sam oedd yr enillydd. Roedd Sam yn ddigon hyderus ac yn ddigon cyffrous am y cynnyrch i adael i’r cynnyrch wneud y siarad, a dwi’n gwybod y bydd yn gwneud yr un peth yma. ‘Fel pob cogydd gwirioneddol ysbrydoledig, mae bob amser yn chwilio am y cynhwysion gorau. Mae’n gwybod bod calon coginio wych yn gorwedd mewn parchu cynnyrch. ‘A pha le gwell allech eistedd a mwynhau blas ar yr ynys wych hon? ‘ Ar ôl siarad, torrodd Hugh Fearnley-Whittingstall ruban gwymon ochr yn ochr â David Lea-Wilson o Halen Môn a’r Cogydd Sam Lomas, a datganodd fod y caffi ar agor yn swyddogol. Mae Llanw ar agor saith diwrnod yr wythnos o 10tb – 4.30yp ac mae hefyd ar agor ar gyfer clybiau swper rheolaidd gyda’r nos. Bydd y clwb swper nesaf yn cael ei gynnal nos Wener 6 Mehefin ac yn costio £60 y pen am bedwar cwrs a byrbrydau. Ffoniwch 01248 430871 i archebu lle. DELWEDDAU: Jake Lea-Wilson
0
Your basket