Yn gynharach yn y mis, daeth yr awdur ac ymgyrchydd River Cottage Hugh Fearnley-Whittingstall, i Dŷ Halen i agor ein caffi awyr agored newydd, LLanw - Halen Môn
Yn gynharach yn y mis, daeth yr awdur ac ymgyrchydd River Cottage Hugh Fearnley-Whittingstall, i Dŷ Halen i agor ein caffi awyr agored newydd, LLanw. Bu prif gogydd Llanw, Sam Lomas, yn gweithio yn yr enwog River Cottage yn addysgu dosbarthiadau coginio cyn ymuno â thîm Halen Môn yn gynharach eleni i greu’r caffi newydd. Llofnododd Hugh Fearnley-Whittingstall gopïau o’i lyfr a rhoddodd araith am ddathlu cynhwysion da a thalent ein cogydd newydd, Sam Lomas. Dwedodd: ‘Dwi wedi bod yn taenu halen Halen Môn ar fy mwyd yn weddol reolaidd, felly roeddwn bob amser eisiau dod yma i weld sut y cafodd ei wneud. Fodd bynnag, doedd gen i ddim syniad y byddwn i’n sefyll mewn man mor syfrdanol ac yn dod o hyd i weithred mor wych ac ysbrydoledig. ‘Mae’n wych i mi fod yma i gefnogi Sam, sy’n gogydd ifanc hynod o dalentog a mentrus iawn. Roedd yn rownd derfynol ein prentis River Cottage pan oedd yn 17 oed, yn brwydro am brentisiaeth blwyddyn yn River Cottage. Roeddwn i mor falch mai Sam oedd yr enillydd. Roedd Sam yn ddigon hyderus ac yn ddigon cyffrous am y cynnyrch i adael i’r cynnyrch wneud y siarad, a dwi’n gwybod y bydd yn gwneud yr un peth yma. ‘Fel pob cogydd gwirioneddol ysbrydoledig, mae bob amser yn chwilio am y cynhwysion gorau. Mae’n gwybod bod calon coginio wych yn gorwedd mewn parchu cynnyrch. ‘A pha le gwell allech eistedd a mwynhau blas ar yr ynys wych hon? ‘ Ar ôl siarad, torrodd Hugh Fearnley-Whittingstall ruban gwymon ochr yn ochr â David Lea-Wilson o Halen Môn a’r Cogydd Sam Lomas, a datganodd fod y caffi ar agor yn swyddogol. Mae Llanw ar agor saith diwrnod yr wythnos o 10tb – 4.30yp ac mae hefyd ar agor ar gyfer clybiau swper rheolaidd gyda’r nos. Bydd y clwb swper nesaf yn cael ei gynnal nos Wener 6 Mehefin ac yn costio £60 y pen am bedwar cwrs a byrbrydau. Ffoniwch 01248 430871 i archebu lle. DELWEDDAU: Jake Lea-Wilson

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket