Eleni, wrth troi’n 21 oed, ‘da ni wedi derbyn anrheg penblwydd i’w gofio – Gwobr y Frenhines am Fenter ar gyfer cynaliadwyedd.

Bob blwyddyn ar ei phenblwydd, Ebrill 21, mae’r Frenhines yn dosbarthu nifer cyfyngedig o wobrau ar argymhelliad y Prif Weinidog a’i thîm ymchwil ac asesu. Mae’r Gwobrau am Fenter yn rai o’r anrhydeddau busnes mwyaf eu bri y DU.

Dros y ddau ddegawd diwethaf, da ni wedi mynd o gwneud halen môr mewn padell ar ein AGA i gyflenwi’r Gemau Olympaidd, Obama a mwy na llond llaw o’r hanner cant o fwytai gorau’r byd. Da ni wedi tyfu’n araf ac yn gynaliadwy, ac mewn amser o ansicrwydd gwleidyddol parthed materion amgylcheddol, da ni mor falch o dderbyn cydnabyddiaeth am y gofal mae ein busnes a’n tîm yn cymryd o’r amgylchedd ac o’i gilydd.

Da ni’n credu bod newidiadau bach iawn yn adio i fyny bethau llawer mwy, ac y gall pob un gwneud rhywbeth i wella cynaliadwyedd a pherfformiad y busnes. Da ni’n gweithredu ‘bonws syniadau da’ – lle mae gweithwyr yn derbyn bonws yn gyfnewid am syniadau ar sut y gallwn wella perfformiad y busnes. Syniad diweddar oedd cael gwared ar bwmp a gadael i ddisgyrchiant gwneud y gwaith (roedd y pwmp wedi ei hargymell gan beiriannydd cemegol.) Mae’n swnio’n amlwg, ond ‘mond un person (Tom) meddyliodd amdano a ‘da ni’n hynod falch iddo am wneud!

Mae gwneud halen môr yn golygu bod gennym lot o ddŵr distyll glân dros ben. ‘Da ni’n ei werthu ar gyfer defnyddiau mor amrywiol â bwyd maglau Gwener a thanwydd ar gyfer modelau trên stêm.

Ar y safle, yn syml da ni’n ailddefnyddio pob dim y gallwn – gwneud arwyddion allan o hen offer a defnyddio hen flwch ffôn i dyfu planhigion tsili a thomato. Y llynedd, plannwyd dôl blodau gwyllt o flaen ein Tŷ Halen i annog bywyd gwyllt, a ‘da ni’n defnyddio ynni solar ein hunain ‘da ni’n cynhyrchu ar y safle bob dydd.

Mae llongyfarchiadau mawr yn mynd i bob un o’n tîm. ‘Da ni wedi prynu polyn fflag newydd a byddwn yn falch hedfan baner Gwobr y Frenhines am y pum mlynedd nesaf.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket