Halen, blodau, chwerwon a siocledi: The Meadow - Halen Môn

‘Mae The Meadow yn dathlu hanfodion elfennol y bwrdd trwy archwilio amrywiaeth ac arlliwiau sy’n ein hysbrydoli. Rydym yn croesawu ein cwsmeriaid gydag arbenigedd, brwdfrydedd, ac awydd i rannu ein diddordeb mewn bwyd a diwylliant. Trwy’r genhadaeth syml rydym yn ymdrechu i wneud marc annileadwy, un bwrdd ar y tro.’

Da ni wedi bod yn gefnogwyr o Mark Bitterman– a elwir yn y diwydiant fel ‘selmelier,’ arbenigwr byd mewn halwynau môr – am beth amser, felly nid oedd yn syndod i ni mai un o uchafbwyntiau’n taith i Efrog Newydd fis diwethaf oedd ymweld â’i siop hardd, The Meadow. Mae ei lyfr Salted: A Maniefsto yn un o’n ffefrynnau.

Wrth gerdded i mewn, rown ni’n gwybod ein bod am fod yno am sbel. Cawsom ein croesawu gan amrywiaeth bywiog a lliwgar o flodau ffres, chwerwon aromatig, siocledi arbennig a halwynau byd-enwog. Beth oedd yno i beidio hoffi?

Ein swydd gyntaf, yn amlwg, oedd lleoli’n cynnyrch ar y silffoedd, ond yn fuan tynnwyd ein sylw gan res ar ôl rhes o fariau o siocled wedi lapio mewn papur patrymog, jariau gwydr o sesnin egsotig, blychau bach pren llawn halen, caramelau llaeth gafr hufennog, a fâs ar ôl fâs o flodau persawrus ffres.

The_Meadow_2

Y cabinet chwerwon oedd y nesaf i ddal ein sylw fodd bynnag, ac yn wir, yr hylifau yma yw testun cyfrol ddiweddaraf Marc Bitterman’s Field Guide to Bitters & Amari. Rhoddodd Abe, y dyn gwybodus oedd yn gofalu amdanom, yr hanes yn gryno.

Meadow

Yn draddodiadol, roedd chwerwon yn dinturiau o blanhigion gydag eiddo meddyginiaethol yn ôl yr honiad. Y mwyaf adnabyddus mae’n debyg yw chwerwon Angostura – a ddatblygwyd yn wreiddiol fel ateb i broblemau stumog yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn sicr yn America, mae chwerwon yn awr yn gweld adfywiad, gyda phob bar gwerth ei halen (ahem, sori) gyda nifer mewn stoc i ychwanegu cydbwysedd at eu coctels.

Ddaru ni flasu’r diferion lleiaf o chwerwon o wraidd dant y llew i hopys, cardamom i seleri, a gorffen trwy flasu tri gwahanol fath o Grenadine.

Yn ôl adref ddaru ni archebu llyfr Mark, ac nid oeddem yn siomedig pan gyrhaeddodd o. Yn ogystal â chanllawiau ar gyfer gwneud eich chwerwon eich hun, ryseitiau coctel anhygoel a rhywfaint o hanes diddorol iawn, mae llond llaw o ryseitiau bwyd.

Mae Bloody Mary Gazpacho a Lemon Cardamom Bittered Ice Cream Sandwich yn ddau o’n ffefrynnau.

Os da chi’n awchu am fwy, gallwn argymell rysáit Mark ar gyfer Siocled Yfed, a wnaed gyda’n halen fanila, neu mae ei lyfrau yn gwneud anrhegion Nadolig gwych. Iechyd Da.

The_Meadow_3

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket