Gŵyl Fwyd y Fenni 2015 - Halen Môn

Uchafbwynt blynyddol ein calendr sioe fwyd yw Gŵyl Fwyd y Fenni – mae’n ddathliad bywiog, lliwgar a blasus o fwyd, gyda chymaint o’n cyfeillion. Gwledd go iawn.

Black_Mountain_SmokeMae penwythnos yr ŵyl yn disgyn ar drothwy’r hydref – lle nad yw’n oer eto, ond yr ydym yn dechrau cael y golau clir hardd sy’n arbennig iawn adeg yma o’r flwyddyn. Arhosom gyda’n cyfeillion Black Mountain Smokery, a chawsom  groeso arbennig yn eu tŷ hir Cymreig anhygoel. Roedd hi’n anodd gadael yn y bore pan oedd yn edrych mor hyfryd â hwn (uchod.)

Cawsom gyfle i dal i fyny gyda Liam a’i griw o Nom Nom, a blasu bar newydd Jin Brycheiniog a Blueberry (mae’n dda iawn, rhag ofn eich bod yn pendroni) ….

NomNom

Wrth rannu stondin gyda’n ffrindiau o Forage, cawsom gyfle i flasu eu sawsiau a chynfennau anarferol. Ein hoff, wrth gwrs, yw cyfuniad Liz o Halen Môn, blodau ysgaw a ffenigl, ac mi brynwyd cyflenwad o’r rhain a rhai mathau eraill y gallwch roi cynnig arnynt o’n siop ar-lein.

Forage

Cawsom gyfle i flasu coffi Cymreig da iawn, wyau wedi piclo (mae’n debyg eu bod yn dod yn ôl?!), hufen iâ ffig gwyllt, wyau selsig winwns bhaji, pizza Bianco, y martini perffaith, kimchi wedi’u gwneud â llaw a brownis bwthyn Gŵyr.

Roedd uchafbwyntiau’r sgyrsiau yn cynnwys y carismatig Raymond Blanc, yn sgwrsio gydag arwr bwyd arall, Sheila Dillon. Cawsom fwynhad clywed barn onest o’r hyn oedd yn meddwl am fwyd Saesneg pan gyrhaeddodd y DU ychydig o ddegawdau yn ôl, yn ogystal â dysgu am y Gymdeithas Bwyty Cynaliadwy, sy’n yn gwneud gwaith hynod o bwysig.

Raymond

Roeddem hefyd wrth ein boddau gydag arddangosiad a sgwrs Yottam Ottolenghi a Ramael Scully am eu bwyty blasus Nopi. Roedd yn llawenydd mawr i ni wrth iddynt goginio dysgl cig oen Cymreig persawrus, gan ddefnyddio pentwr o Halen Môn.

Chocolate_and_Tea

Mae’n debyg mai ein hoff, fodd bynnag, roedd y briodas rhwng dau o hanfodion bywyd – te cain a siocled o’r radd flaenaf. Rhoddodd Marc DeMarquette tiwtorial blasu o beli siocled ar gyfer Selfridge eleni ynghyd â phanad hardd o de o Tregothnan (uchod). Ni fyddwn yn anghofio’r te gwyrdd ifanc cain a charamel Jasmine persawrus am amser hir.

Tan y flwyddyn nesaf Y Fenni.

Lluniau: J Lea-Wilson

0
Your basket