Gŵyl Fwyd y Fenni 2015 - Halen Môn

Uchafbwynt blynyddol ein calendr sioe fwyd yw Gŵyl Fwyd y Fenni – mae’n ddathliad bywiog, lliwgar a blasus o fwyd, gyda chymaint o’n cyfeillion. Gwledd go iawn.

Black_Mountain_SmokeMae penwythnos yr ŵyl yn disgyn ar drothwy’r hydref – lle nad yw’n oer eto, ond yr ydym yn dechrau cael y golau clir hardd sy’n arbennig iawn adeg yma o’r flwyddyn. Arhosom gyda’n cyfeillion Black Mountain Smokery, a chawsom  groeso arbennig yn eu tŷ hir Cymreig anhygoel. Roedd hi’n anodd gadael yn y bore pan oedd yn edrych mor hyfryd â hwn (uchod.)

Cawsom gyfle i dal i fyny gyda Liam a’i griw o Nom Nom, a blasu bar newydd Jin Brycheiniog a Blueberry (mae’n dda iawn, rhag ofn eich bod yn pendroni) ….

NomNom

Wrth rannu stondin gyda’n ffrindiau o Forage, cawsom gyfle i flasu eu sawsiau a chynfennau anarferol. Ein hoff, wrth gwrs, yw cyfuniad Liz o Halen Môn, blodau ysgaw a ffenigl, ac mi brynwyd cyflenwad o’r rhain a rhai mathau eraill y gallwch roi cynnig arnynt o’n siop ar-lein.

Forage

Cawsom gyfle i flasu coffi Cymreig da iawn, wyau wedi piclo (mae’n debyg eu bod yn dod yn ôl?!), hufen iâ ffig gwyllt, wyau selsig winwns bhaji, pizza Bianco, y martini perffaith, kimchi wedi’u gwneud â llaw a brownis bwthyn Gŵyr.

Roedd uchafbwyntiau’r sgyrsiau yn cynnwys y carismatig Raymond Blanc, yn sgwrsio gydag arwr bwyd arall, Sheila Dillon. Cawsom fwynhad clywed barn onest o’r hyn oedd yn meddwl am fwyd Saesneg pan gyrhaeddodd y DU ychydig o ddegawdau yn ôl, yn ogystal â dysgu am y Gymdeithas Bwyty Cynaliadwy, sy’n yn gwneud gwaith hynod o bwysig.

Raymond

Roeddem hefyd wrth ein boddau gydag arddangosiad a sgwrs Yottam Ottolenghi a Ramael Scully am eu bwyty blasus Nopi. Roedd yn llawenydd mawr i ni wrth iddynt goginio dysgl cig oen Cymreig persawrus, gan ddefnyddio pentwr o Halen Môn.

Chocolate_and_Tea

Mae’n debyg mai ein hoff, fodd bynnag, roedd y briodas rhwng dau o hanfodion bywyd – te cain a siocled o’r radd flaenaf. Rhoddodd Marc DeMarquette tiwtorial blasu o beli siocled ar gyfer Selfridge eleni ynghyd â phanad hardd o de o Tregothnan (uchod). Ni fyddwn yn anghofio’r te gwyrdd ifanc cain a charamel Jasmine persawrus am amser hir.

Tan y flwyddyn nesaf Y Fenni.

Lluniau: J Lea-Wilson

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket