Gwreiddlysiau wedi eu Halltu - Halen Môn

Mae’r rysáit hon yn galw am heli i feddalu ac, yn ei hanfod, i ddechrau coginio’r gwreiddlysiau cyn iddyn nhw gael eu gradelli. Mae ganddynt flas sbeislyd disglair, a gwead meddal blasus, yn wahanol iawn i’r iogwrt llyfn, oer. Fe wnaethon ni ddefnyddio betys, moron a seleriac yma, ond byddai cymysgedd o wreiddlysiau eraill yn gweithio hefyd.

Caws iogwrt wedi’i hidlo yw labneh sydd angen ychydig oriau i’w datblygu, ond unwaith y byddwch chi wedi treulio pum munud i’w ddechrau, does dim rhaid i chi wneud unrhyw beth arall.

450g iogwrt Groegaidd
250ml finegr gwyn
700ml o ddŵr
50ml Heli Pur Cryf
40g siwgr mân
2 deilen bae
10 pupren
10 had coriandyr
2 glof
300g betys cymysg (rhowch gynnig ar gymysgedd o borffor, melyn a chlasurol)
300g moron cymysg, wedi’u plicio a’u haneru o’r top i’r gwaelod
150g o seleriac, wedi’i falu’n fras a’i dorri’n drionglau afreolaidd
llond llaw o ddail basil, wedi ei olchi a’i dorri’n fras
olew olewydd

Dechreuwch trwy wneud y labneh. Rhowch ogr dros fowlen (gan adael ychydig o gentimetrau yn glir rhwng gwaelod yr ogr a’r bowlen). Leiniwch yr ogr gyda lliain caws neu ychydig o haenau o fwslin. Mi all lliain sychu glan gwneud yr un peth hefyd. Arllwyswch yr iogwrt i ganol y brethyn a’i gorchuddio. Rhowch o’r neilltu am 4-6 awr, neu dros nos.

Wedi i’r labneh fod yn draenio am ychydig oriau, gwnewch y cwriwr trwy arllwys y finegr, dŵr, Heli Pur Cryf, siwgr a sbeisys i mewn i sosban fawr. Gosodwch dros wres canolig a rhowch y betys yn y sosban hefyd. Coginiwch y betys ar ferwi ysgafn am 10 munud, yna tynnwch o’r dŵr heli a’i redeg dan ddŵr oer. Rhwbiwch y croen o’r betys a’i rhoi ar un ochr.

Nesaf, ychwanegwch y moron a’r seleriac i’r sosban a’u coginio’n ysgafn am 5 munud. Tynnwch o’r sosban a’u sych gyda phapur cegin. Byddant wedi eu staenio’n ysgafn â phinc o’r betys, ond bydd hyn yn edrych yn bert pan fyddant wedi eu coginio.

Cynheswch eich padell gradelli i’w wres uchaf am o leiaf 5 munud. Yn y cyfamser, torrwch y betys yn dalpiau maint cwpl o segmentau clementin. Coginiwch y llysiau mewn sypiau am 3-4 munud ar bob ochr, heb eu symud rhwng eu troi (bydd hyn yn helpu’r marciau clir i ffurfio a blas blasus mwg i’w datblygu).

Lledaenwch y labneh ar blât a threfnwch y llysiau sydd wedi’u chario drosto. Ychwanegwch y dail basil ac olew olewydd. Os gallwch chi gofio, mae chwistrelliad o Heli Pur Cryf i orffen yn flasus.

LLUN: Jess Lea-Wilson
RYSÁIT: Anna Shepherd

0
Your basket