Gwrd (squash) haf wedi'i farinadu gyda menyn tsili a thomato olosgedig - Halen Môn

Gwrd (squash) haf wedi’i farinadu gyda menyn tsili a thomato olosgedig

by | Gor 21, 2022

INGREDIENTS

Ar gyfer 4-6 person fel dysgl ar yr ochr

  • 4 corbwmpen fawr (tua 800g), rydym yn hoffi’r cyferbyniad rhwng y gwyrdd golau a’r dwfn, a chorbwmpenni melyn wedi eu coginio gyda’i gilydd
  • 4 ewin o arlleg, wedi eu malu
  • 1 llond llwy ffwrdd o finegr gwin coch
  • Sudd a chroen ½ lemon
  • 4 llond llwy fwrdd o olew olewydd
  • 1 llond llwy ffwrdd o fwstard mêl Halen Môn wedi ei fygu
  • ½ llond llwy de o Halen Môn ar ffurf darnau mân
  • Llond llaw o oregano, marjoram neu deim ffres
  • Halen môr ar ffurf darnau mân, i’w weini

    

   Ar gyfer y menyn tsili

  •  2 tsili coch
  • 4 ewin garlleg
  • 3 sbrigyn o rosmari
  • 4 tomato aeddfed
  • ½ llond llwy de o Halen Môn pur ar ffurf darnau mân
  • ½ llond llwy ffwrdd o siwgr mân
  • 100g o fenyn heb halen, ar dymheredd ystafell
  • Dewisol: ½ llond llwy de o ddŵr Halen Môn wedi’i fygu

Pan mae corbwmpenni crwn caled a phadell batis gwrd ar gael, rhowch gynnig arnyn nhw ynghyd â chorbwmpenni ar y gril. Rwy’n tueddu i’w sleisio i dalpiau er mwyn cael y mwyaf o’r cyferbyniad mewn gwead, gydag ochr deneuaf y talpiau wedi eu mygu ac yn crensian tra bod yr ochrau â chroen yn aros yn hufennog a mwyn.

Sleisiwch y corbwmpenni i ddarnau 1cm ar eu hyd, a’u rhoi mewn dysgl rostio fawr gyda’r garlleg. Chwisigiwch weddill y cynhwysion ar gyfer y corbwmpenni mewn jwg, yna tywalltwch nhw dros y corbwmpenni sydd wedi eu sleisio a’u cymysgu â’ch dwylo i orchuddio’r cyfan. Gorchuddiwch nhw a’u gadael ar dymheredd ystafell am hyd at 2 awr, neu yn yr oergell am hyd at 24 awr.

Pan rydych yn barod i wneud y barbeciw, sicrhewch nad yw’n mygu a bod y colsion yn wyn. Golosgwch y tsilis ar gyfer y menyn tomato hyd nes bod llinellau du arnynt, yna tynnwch nhw oddi ar y gwres. Coginiwch ychydig o’r corbwmpenni ar y tro hyd nes bod pob sleisen yn hollol feddal a bod marciau llinell o’r gril ar bob ochr. Trosglwyddwch nhw i blât ar gyfer eu gweini a thaenu halen ar ffurf darnau mân drostynt. Cadwch hwy’n gynnes o dan ffoil neu mewn popty gwres isel hyd nes eich bod yn barod i’w gweini.

I wneud y menyn tomato, torrwch y tsilis golosgedig gyda’r garlleg a rhosmari. Defnyddiwch y tyllau brasaf ar ratiwr bocs i ratio’r tomatos i ddysgl gymysgu (taflwch y crwyn, neu defnyddiwch nhw mewn stoc llysieuol). Cyfunwch y tomatos gyda’r gymysgedd tsili a garlleg, yna ychwanegwch yr halen a’r siwgr a’i gymysgu. Trosglwyddwch y gymysgedd i sosban a’i goginio dros wres canolig am 5-7 munud hyd nes bod ychydig o hylif ar ôl yn y sosban a’r tomatos wedi troi’n lliw coch rhydlyd. Tywalltwch i ddysgl prosesydd bwyd a gadael iddo oeri. Ychwanegwch y dŵr wedi’i fygu, os ydych yn ei ddefnyddio.

Pan mae’r gymysgedd tomato wedi oeri, ychwanegwch y menyn i’r prosesydd bwyd a’i chwisgio. Trosglwyddwch i ddysgl hyd nes eich bod yn barod i’w weini.

Cynheswch y menyn yn ofalus cyn arllwys llond ychydig o lwyau dros y corbwmpenni’n ysgafn cyn ei weini, gan roi’r gweddill mewn dysgl ar y bwrdd.

Gellir defnyddio unrhyw fenyn dros ben i’w gymysgu gyda ffa gwyrdd wedi eu coginio; ei dywallt yn ysgafn dros gyw iâr; wedi ei daenu ar frechdan; wedi ei gymysgu â phasta neu risoto ychydig cyn ei weini neu wedi ei daenu ar dost gydag wyau i frecwast.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket