Gweithiwch gyda ni

Arweinydd Tîm Penwythnos

Llawn Amser – Dydd Gwener i ddydd Llun sifft (32 awr), 1 noson ar alwad.

Mae profiad mewn Trin Bwyd yn ddymunol, bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.

Bydd yr hyfforddiant, yn ystod y mis cyntaf, yn cael ei gynnal o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae profiad mecanyddol, peirianneg a goruchwylio yn ddymunol.

Mae lefelau da o rifedd a llythrennedd hanfodol.

Mae’r rôl yn cwmpasu pob agwedd o’r broses o gynhyrchu Halen Môn

Mae cludiant eich hunan yn hanfodol.

Tal yr awr – £ 9.50

Dyddiad Cau – Dydd Llun, Awst 22. Cyfweliadau 30 Awst 30.

FFURFLEN GAIS