Gwahoddiad i Rif 10 - Halen Môn

Nid pob dydd byddwch yn derbyn amlen o 10 Stryd Downing, ond dyna beth ddigwyddodd ychydig o wythnosau yn ôl, pan wahoddwyd HM, gan David Cameron, i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

evening

 

Yn fuan wedi taith Alison i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) i gwrdd â 49 Sêr Bwyd arall (blog i ddilyn), aethom ni (Hamish a Jess HM), yn gwisgo ein dillad gorau, ar ein ffordd i San Steffan. Trafodwyd os byddai’n iawn i droi i fyny mewn gwisg cefnogwyr rygbi Cymru sef het cennin Pedr a baner, ond setlo ar gennin Pedr go iawn a brynwyd ar frys o’r siop gornel gwnaethon ni.

clogau

Roedd y noson yn ddathliad o bopeth Cymreig – bwyd a diod wych, cerddoriaeth swynol a chwmni ardderchog. Darparwyd diodydd gan hen ffrindiau Wisgi Penderyn a ffrindiau newydd Bragdy Tiny Rebel, gyda detholiad gwych o fwyd a baratowyd gan Graham Tinsley a’i dîm yn y gegin.

chef

 

 

choir

Darperir adloniant gyda nifer o ddatganiadau bywiog o’r clasuron gan y côr meibion ffantastig Eschoir. Roedd y gwesteion yn gymysgedd diddorol o fusnesau mawr a bach, gan gynnwys ein ffrindiau o Aur Clogau, academyddion, gwleidyddion a rhai enwogion golygus iawn!

Cawsom gyfle i fachu sgwrs gyflym gyda David Cameron, a dymunodd pob hwyl i ni yn ein Tŷ Halen newydd gan ein hatgoffa mai ‘rŵan mae’r gwaith caled yn dechrau!’ Roedd Stephen Crab hefyd yn groesawgar iawn ac rydym yn edrych ymlaen at ei dywys o gwmpas pan fydd ein teithiau yn weithredol.

david_cameron

Wrth i ni adael (rwy’n credu mai ni oedd yr olaf), cawsom ein ffonau symudol yn ôl ag fe wasgo’n ni selffi digywilydd i mewn o flaen y drws mwyaf enwog yn y byd. Noson wych – diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad.

I wylio fideo o’r noson, gweler gwefan y BBC, ac am drawsgrifiad o araith y Prif Weinidog, ewch i wefan y llywodraeth.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket