Golwythion cig oen gydag iogwrt a sgwash rhost garlleg du - Halen Môn

Golwythion cig oen gydag iogwrt a sgwash rhost garlleg du

by | Ion 24, 2023

INGREDIENTS

Digon i 2

 • 6 golwyth lwyn cig oen
 • 1/2 sgwash, fel nionyn neu bwmpen cnau menyn
 • Gwasgariad o ddail saets
 • 2 ewin o arlleg, wedi’u malu
 • 300ml o iogwrt naturiol
 • 2 lwy Black Garlic Ketchup
 • 1/2 llwy de o hadau coriander, wedi’u malu
 • 1/2 llwy de o deim wedi’i dorri
 • 1 llwy fwrdd o finegr gwin coch
 • 70ml o olew olewydd o’r radd flaenaf
 • Halen Môn + pupur du wedi’i falu’n ffres

Cynheswch y popty i 200c. Rhowch yr iogwrt mewn powlen fach a’i sesno yn hael gyda halen môr a phupur du wedi’i falu’n ffres. Gosodwch ridyll dros bowlen a’i leinio â lliain j mawr neu liain mwslin. Arllwyswch yr iogwrt i mewn a’i lapio’n llwyr gyda’r lliain. Pwyswch yr iogwrt wedi’i orchuddio i lawr gyda gwrthrych trwm fel ei fod yn straenio ychydig o’r maidd iogwrt ac yn tewhau.

 Dad-hadwch y sgwash, ei blicio os oes angen a’i dorri yn ddarnau bach. Rhowch mewn hambwrdd pobi, taenwch gydag olew olewydd, ewin garlleg, sôs coch garlleg du a saets. Cymysgwch y cyfan i gyfuno a’i rostio am 35-40 munud nes ei fod yn feddal ac wedi’i garameleiddio.

 Diferwch y golwythion cig oen gydag olew olewydd a hadau coriander, teim a phinsiad da o halen.

 Cynheswch badell ffrio lydan ar wres canolig, rhowch y golwythion yn y badell, yr ochr braster i lawr a’u rendro nes eu bod yn euraidd ac yn grimp, bydd hyn yn cymryd o leiaf 5 munud.

 Trowch y gwres i fyny a rhowch y golwythion yr ochr wedi’i thorri i lawr yn y badell a’u coginio am 2 funud ar bob ochr. Bydd y cig oen yn sislo ac yn poeri felly efallai y bydd angen agor ffenestr neu droi eich ffan echdynnu ymlaen.

 Tynnwch y golwythion o’r badell a’u gadael i orffwys ar blât cynnes. Diferwch y finegr gwin coch drosto a’i adael i orffwys am 5 munud.

 I weini, rhowch llwyaid o’r iogwrt yng nghanol plât, gyda llwyaid dda o’r sgwash wedi’i rostio a’r golwythion cig oen wedi’u gorffwys yn braf ar eu pennau. Gorffennwch gyda diferyn da o olew olewydd o’r radd flaenaf.

0
Your basket