Focaccia Tomato Mwg a Rhosmari - Halen Môn

Mae ffocaccia ysgafn ffres o’r ffwrn, wedi’i gorffen gydag olew olewydd da, Halen Môn a thomatos yn anodd ei guro.

Digon i 6 – 8
500g blawd bara gwyn cryf
5g o bowdwr burum sych
10g Halen Môn mewn fflochiau mân
300ml o ddŵr cynnes
3 llwy fwrdd d Ddŵr Mwg Halen Môn
1 llwy fwrdd o olew olewydd da, ynghyd â mwy ar gyfer ysgeintio

I orffen:
200g tomatos bach, wedi’u haneru
ychydig o sbrigiau o rosmari, wedi’u golchi
pinsiad hael o Halen Môn Pur neu Halen Môn Mwg

Cymysgwch y blawd, burum, halen, dŵr cynnes, Dŵr Mwg a’r olew olewydd mewn powlen i ffurfio toes gludiog, yna’i droi allan i arwyneb gwaith wedi ysgeintio â blawd. Gweithiwch y toes nes ei fod yn esmwyth. Dylai’r toes “bownsio’n ôl” pan fyddwch chi’n ei brocio. Os oes gennych gymysgydd bwyd gyda bachyn toes, gallech ei ddefnyddio, ond cadwch lygad ar y toes gan na fydd angen 10 munud arno yn y cymysgydd.

Siapiwch y toes i mewn i bêl a gosodwch mewn powlen gydag ychydig bach o olew ynddi. Gorchuddiwch â bag neu ffilm blastig a’i gadael mewn lle cynnes nes ei fod yn dyblu mewn maint (dylai hyn gymryd tuag awr). Unwaith y bydd y toes wedi codi, rhowch ar fwrdd glân a’i wasgu i siâp hirsgwar. Gorchuddiwch dun rhostio 20 x 30cm gyda haenen denau o olew a rhowch y toes hirsgwar ynddi. Gadewch iddo godi am awr arall, hyd nes ei fod yn dyblu mewn maint eto.

Cynheswch y popty i 250C, neu mor uchel ag y gall fynd.

Gyda’ch bysedd, gwthiwch y toes i ffurfio tyllau bron i waelod yr hambwrdd. Gwthiwch y tomatos a rhosmari yn y tyllau a thollwch ychydig o olew olewydd drosto ynghyd a phinsiad hael o Halen Môn.
Rhowch yng nghanol y ffwrn boeth am 10 munud, yna trowch y gwres i lawr i 200C a choginiwch am ddeg munud arall. Cymerwch y ffocaccia o’r ffwrn a thollwch mwy o olew olewydd drosto. Gadewch i oeri am 10 munud cyn ei dorri’n sgwariau yn y tun.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket