Ffa gwyrdd golosgedig gyda feta menyn mêl hallt - Halen Môn

Ffa gwyrdd golosgedig gyda feta menyn mêl hallt

by | Medi 6, 2022

INGREDIENTS

Ar gyfer 4-6 person fel dysgl ar yr ochr

  •  400g o ffa cochion, pen y coesau a’r llinynnau wedi eu tynnu
  • Olew, ar gyfer ei dywallt yn ysgafn
  • ½ llond llwy de o Halen Môr Môn
  • 1 lemon heb gŵyr, wedi ei dorri yn ei hanner

Ar gyfer y feta

  • 200g o feta
  • 2 llond llwy ffwrdd o fenyn mêl hallt Halen Môn
  • 4 sbrigyn o deim
  • Pupur du

Er mai ychydig o gynhwysion sydd ynddo, mae’r rysáit hwn yn llawn blas. Mae’r mwg a’r tân o’r barbeciw yn trawsnewid y ffa o fod yn ffres a gwichlyd i fod yn fwyn ac wedi eu mygu’n gelfydd. Mae’r menyn mêl hallt yn gweithio’n wych gyda feta heli (astudiaeth o ba mor ddynamig yw ein hoff flas), ond fe fyddai’n wych wedi ei ychwanegu at halwmi wedi ei ffrïo yn y 30 eiliad olaf, neu wedi ei dywallt yn ysgafn dros gaws gafr sawrus hefyd.

Cymysgwch y ffa mewn digon o olew i’w gorchuddio ac ychwanegwch halen. Rhowch i’r naill ochr. Rhowch y feta yng nghanol darn o ffoil a rhowch lwyaid o’r menyn mêl hallt drosto. Rhowch y teim ar ben y mêl a ychwanegwch ddigon o bupur du. Lapiwch y ffoil i selio’r feta a’r menyn mêl hallt yn y parsel a’i osod ar y barbeciw poeth.

Rhowch y lemon, gyda’r ochrau sydd wedi eu torri am i lawr ar y gril a’u coginio am ychydig o funudau hyd nes maent yn olosgedig. Yna rhowch nhw ar blât.

Coginiwch y ffa cochion ar y barbeciw hyd nes maent wedi pothellu ar bob ochr ac yn feddal wrth roi blaen cyllell finiog ynddynt. Rhowch y ffa mewn dysgl i’w gweini. Tynnwch y feta oddi ar y barbeciw ac agorwch y ffoil yn ofalus gan y bydd y mêl yn eithriadol o boeth. Defnyddiwch lwy i drosglwyddo’r feta i ganol y ddysgl, y saws, perlysiau a phopeth. Pan mae ddigon oer i afael ynddo gwasgwch sudd hanner lemon dros y feta a’r ffa a defnyddiwch lwy i dorri darnau o feta i’w gosod ar blatiau gyda’r ffa.

 

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket