Ffa dringo wedi'u grilio gyda ricotta perlysiog - Halen Môn

Ffa dringo wedi’u grilio gyda ricotta perlysiog

by | Medi 11, 2023

INGREDIENTS

Yn gweini 4 fel pryd i ddechrau, neu ar yr ochr

Ar gyfer y ffa dringo

  • 400g o ffa dringo, gyda’r coesynnau wedi’u taflu ac ochrau llinynnol wedi’u plicio
  • 2 lwy fwrdd o olew olewydd o’r radd flaenaf, ynghyd â rhagor ar gyfer ei ddiferu
  • ½ llwy de o Halen Môr Pur Halen Môn mewn naddion mân
  • Pupur du

 

Ar gyfer y ricotta perlysiog

  • 250g ricotta, wedi’i ddraenio
  • ½ llwy de o Halen Môr Pur Halen Môn mewn naddion mân
  • 1 lemwn heb ei gwyro
  • 4 sbrigyn dil, eu dail wedi’u pigo
  • Pupur du
  • Halen Môr Pur Halen Môn, ar gyfer gorffen

Yr un mor syml i’w goginio ar y barbeciw ag y mae o dan y gril, mae’r pryd hamddenol hwn yn elwa o’r cyferbyniad o ffa dringo poeth pothellog a ricotta ffres sy’n oeri. Gweinwch ochr yn ochr â chyw iâr rhost, neu lysiau a salad eraill wedi’u grilio am ginio Haf hawdd.

Taflwch y ffa dringo wedi’u paratoi mewn hambwrdd gyda’r olew a’r halen, yna ychwanegwch ddigon o flas gyda phupur du. Trosglwyddwch y ffa i gril barbeciw, neu trefnwch ar hambwrdd bas a’u rhoi o dan gril poeth. Coginiwch, gan droi cwpl o weithiau, nes bod y ffa wedi’u golosgi mewn mannau ac yn hollol frau, tua 6-8 munud.

Tra bod y ffa yn coginio, cymysgwch y ricotta gyda’r halen. Rhowch y lemwn dros y caws a’i droi gyda’r dil.

Trefnwch y ffa ar un ochr o blât gweini, torrwch y lemwn gyda blas yn ei hanner a gwasgwch y sudd o un hanner dros y ffa. Arbedwch yr hanner arall am amser arall. Rhowch y ricotta ochr yn ochr â’r ffa a rhowch fwy o olew olewydd drosto. Gorffennwch gyda phinsiad o halen pluog dros y ffa wedi’u grilio.

0
Your basket