Siop Tŷ Halen

Ein Tŷ Halen yw lle rydym yn gwneud ein halen môr gwobrwyol (darllenwch am ein taith tu ôl i’r llenni yma), ac mae hefyd yn gartref i’n siop gyfoes, a arweinir gan ddyluniad. Rydym yn gwerthu ein ystod lawn o halwynau môr yn ogystal ag ystod eang o nwyddau cegin, trysorau vintage, bwydydd lleol, nwyddau tŷ masnach deg a rhoddion glan môr sy’n newid yn gyson.

Rydym wedi gwneud ymdrech ymwybodol i adlewyrchu ein hamgylchedd: mae ein goleuadau yn hongian oddi ar ddarn enfawr o broc môr lleol, ac mae’r siop yn cael ei wresogi gan losgwr coed sy’n llosgi pren tân lleol.

Mae gennym soffa ar gyfer y rhai sy’n ffeindio siopa ychydig yn flinedig, ac estynnwn groeso i holl ymwelwyr os ydynt yn bwriadu mynd ar daith o amgylch Tŷ Halen ai peidio.

Rydym ar agor rhwng 10yb a 5yp bob dydd gydol y flwyddyn (ac eithrio 12-diwrnod dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd).