Halen Môn neu Anglesey Sea Salt

Salt Sign

Weithiau bydd pobl yn gofyn i ni beth yw’r gwahaniaeth rhwng Halen Môn ac Anglesey Sea Salt ac a ydynt yn ddau gwmni gwahanol.

Mae’r ateb yn syml: un cwmni sydd yma.

Ein henw brand yw Halen Môn yn hytrach na’r enw Saesneg.

Ein henw fel cwmni cofrestredig ar gyfer dibenion busnes yw The Anglesey Sea Salt Company.

Gobeithiwn, un diwrnod, pan fydd rhywun yn dweud “Halen Môn” bydd pawb yn dweud yn syth “o ia, yr halen môr bendigedig hwnnw o Ynys Môn.”

Ond am y tro, gobeithiwn y bydd yr eglurhad hwn yn crynhoi’r cyfan.