Ein Cregyn Gleision: wedi mesur mewn metrau, nid milltiroedd, bwyd - Halen Môn

Da ni’n gyffro i gyd i ddweud ein bod yn awr yn gwerthu ein cregyn gleision lleol ffres, yn ein Tŷ Halen, Brynsiencyn. Da ni wedi bod yn anniddig am beth amser ynghylch a’r diffyg mynediad at ein bwyd môr lleol ein hunain, ac yn meddwl ei fod yn hen bryd i ni wneud rhywbeth am y peth. Felly, fe benderfynon ni i dyfu Cregyn Gleision ein hunain.

Blog_mussels

Dyma pam y dylech fod yn eu bwyta:

  • Gallwn eich yn sicrhau bod ein cregyn gleision wedi treulio o leiaf flwyddyn yn byw yn y, dŵr môr glân toreithiog y Fenai sy’n dod i mewn yn ddyddiol o lif y Gwlff
  • Da ni’n rhoi’r un gofal i’n cregyn gleision a’n halen môr – maent yn cael eu cynaeafu a’u golchi â llaw cyn cael ei buro mewn sypiau bach, ac yna eu pacio
  • Gallwch weld diwrnod y cynaeafu ac felly yn dawel eich meddwl eu bod mor ffres ag y gallant fod
  • Mae ei ôl-troed carbon wedi mesur mewn metrau, nid milltiroedd
  • Dechreuodd David ac Alison Halen Môn dyfu cregyn gleision ryw 40 mlynedd yn ôl. Da ni’n gobeithio bod hyn yn golygu eu bod yn gwybod rhywfaint am y peth!

Mae ein cregyn gleision yn costio £5.50 / 1.5kg. Ar hyn o bryd, maent ond ar gael yn ein Tŷ Halen, Brynsiencyn, ond mewn amgylchiadau eithriadol gallwn ei anfon i gyrraedd drannoeth. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Am rysáit danteithiol a syml ar gyfer cregyn gleision wedi’u coginio gyda seidr a Halen Môr Pur gyda Seleri, cliciwch yma.

One_mussel

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket