Da ni’n gyffro i gyd i ddweud ein bod yn awr yn gwerthu ein cregyn gleision lleol ffres, yn ein Tŷ Halen, Brynsiencyn. Da ni wedi bod yn anniddig am beth amser ynghylch a’r diffyg mynediad at ein bwyd môr lleol ein hunain, ac yn meddwl ei fod yn hen bryd i ni wneud rhywbeth am y peth. Felly, fe benderfynon ni i dyfu Cregyn Gleision ein hunain.

Blog_mussels

Dyma pam y dylech fod yn eu bwyta:

  • Gallwn eich yn sicrhau bod ein cregyn gleision wedi treulio o leiaf flwyddyn yn byw yn y, dŵr môr glân toreithiog y Fenai sy’n dod i mewn yn ddyddiol o lif y Gwlff
  • Da ni’n rhoi’r un gofal i’n cregyn gleision a’n halen môr – maent yn cael eu cynaeafu a’u golchi â llaw cyn cael ei buro mewn sypiau bach, ac yna eu pacio
  • Gallwch weld diwrnod y cynaeafu ac felly yn dawel eich meddwl eu bod mor ffres ag y gallant fod
  • Mae ei ôl-troed carbon wedi mesur mewn metrau, nid milltiroedd
  • Dechreuodd David ac Alison Halen Môn dyfu cregyn gleision ryw 40 mlynedd yn ôl. Da ni’n gobeithio bod hyn yn golygu eu bod yn gwybod rhywfaint am y peth!

Mae ein cregyn gleision yn costio £5.50 / 1.5kg. Ar hyn o bryd, maent ond ar gael yn ein Tŷ Halen, Brynsiencyn, ond mewn amgylchiadau eithriadol gallwn ei anfon i gyrraedd drannoeth. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Am rysáit danteithiol a syml ar gyfer cregyn gleision wedi’u coginio gyda seidr a Halen Môr Pur gyda Seleri, cliciwch yma.

One_mussel

0
Your basket