Mae’r canlynol yn ddarn o erthygl a gyhoeddwyd yn Edible Manhattan, a ysgrifennwyd gan Matthew Karkutt.

——

‘Roedd teithio i Gymru gyda phump o bobl o’r cyfryngau bwyd a phedwar cogydd yn teimlo fel nofel ffantasi. Fel unrhyw gymrodoriaeth ar ymchwil, roedd angen map ar y cychwyn, ac fe’i rhwygais fy un i o’m hen lyfr nodiadau o dan y teitl “rhestrau a niwrotiaeth.”

Yn gynnar ym mis Ebrill, mi wnes i baratoi rhestr bersonol o bethau i’w gwneud map personol y tu mewn i becyn teithiol oedd yn cynnwys gweithgareddau fel fforio ar dir y Grove-Narberth, samplu bisgedi Cymreig ym Marchnad Abertawe a gweld siopa cynnar o’r 20fed ganrif a gadwyd yn Siop Thomas. Mewn gwlad lle mae’r ddraig wedi ei phlygu’n falch i’w baner, edrychais ymlaen at ddod o hyd i’r chwedlau a’r geiriau hynny sy’n ysbrydoli’r geek y tu mewn i mi. Yr hyn sy’n dilyn yw sut yr edrychais ar fy rhestr a darganfod crewyr bwyd a diod ledled y wlad sy’n ymroddedig i groesawu gwesteion i’r bwrdd Cymreig – bwrdd a osodwyd yn gyfrifol …

Credyd llun Jordan Kraemer.
Darllenwch weddill yr erthygl yma.

0
Your basket