Dydd Santes Dwynwen: Sain Folant Cymru - Halen Môn
0 Items
Free postage when you spend £50 in the UK

Gall diwedd mis Ionawr fod ychydig yn llwm – tywyll ac oer, gyda gŵyl y Nadolig y tu ôl i ni. Braf felly yw’r traddodiad Cymreig megis llygedyn o olau ar ddiwedd mis Ionawr. Ar y 25ain o’r mis bob blwyddyn, mae pobl ledled Cymru yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru.

Yn ôl y chwedl, Dwynwen oedd yr harddaf o bedwar ar hugain o ferched y brenin Brychan Brycheiniog. Syrthiodd mewn cariad â Maelon ond roedd ei thad eisoes wedi trefnu iddi briodi rhywun arall. Gweddïodd ar i Dduw i’w helpu i anghofio Maelon. Ymwelodd angel a hi yn ei chwsg a rhoddodd diod arbennig iddi er mwyn dileu ei chof o’i theimladau am Maelon. Neilltuodd Dwynwen ei bywyd i Dduw, sefydlodd cwfaint ar ynys Llanddwyn a gweddïodd y byddai cariadon yn cael eu gwarchod.

Mae olion eglwys Dwynwen ynghyd â’i ffynnon hynafol i’w gweld o hyd ar yr ynys fechan. Mae rhai yn credu fod y ffynnon yn gartref i bysgod sanctaidd a all ragweld a fydd perthnasoedd cyplau yn llwyddo. Os ydych yn ddigon ffodus i weld pysgodyn yn symud wrth ymweld y ffynnon, mae’n debyg ei fod yn arwydd bod eich gŵr yn ffyddlon.

Ni allwn warantu’r pwerau, ond gallwn dystio am harddwch anhygoel Ynys Llanddwyn – un o’n hoff fannau yn y byd, ac mae’r 25ain Ionawr yn ddyddiad cystal ag unrhyw un i ddisgyn mewn cariad ag Ynys Môn.

 

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle.

It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket