Deciau dwbl wedi'u llenwi â jam Adfent (Doppeldecker) - Halen Môn

Deciau dwbl wedi’u llenwi â jam Adfent (Doppeldecker)

by | Rhag 2, 2021

INGREDIENTS

YN GWNEUD 32–35

350g (2²/cwpan) o flawd plaen
(pob pwrpas),
yn ogystal â mwy ar gyfer ysgeintio
¼ llwy de o bowdwr pobi
Pinsiad o halen môr mân
125g (½ cwpan ynghyd ag 1
llwy fwrdd) o fenyn heb ei halltu,
ar dymheredd ystafell
180g (1 cwpan) o siwgr mân
(mân iawn)
1 llwy de o rin fanila
1 wy, ynghyd ag 1 melynwy

i gyfuno
a gorffen
Jam mafon (jeli)
Siwgr eisin (teisenwyr)
, ar gyfer ysgeintio

  Mae’r cogydd gwych Anja Dunk newydd ryddhau llyfr hud am bobi adfent. Yn cynnwys darluniau torlun leino Anja ei hun a ffotograffiaeth atgofus, dyma gyfrol brydferth, gysurlon wedi’i lapio mewn lliain a fydd yn ffefryn teuluol am flynyddoedd lawer i ddod.

  Byddwn yn rhoi copi i ffwrdd ar ein Instagram yn ystod yr wythnosau nesaf, ond yn y cyfamser, mae Anja wedi bod yn ddigon caredig i rannu rysáit deuluol ar gyfer ei Doppeldeckers wedi’u llenwi gyda jam, isod.

  Er bod fy mama yn gogydd cartref eithriadol o dda, nid bisgedi yw ei hoff beth i’w gwneud mewn gwirionedd ac ni chefais fy nghariad at bobi’r Adfent ganddi hi. Fe wnes i ddysgu am hud Adventsgebäck fel plentyn bach gan Omi, ei mam, a benderfynodd dysgu’r cyfan a wyddai i mi, gan lenwi’r bwlch bisgedi Almaenig ar ein haelwyd Gymreig. Yn ddiweddarach, yn ystod fy mlynyddoedd cynnar yn yr arddegau, ac er mawr lawenydd i bawb, pobais fy ffordd drwy lyfrau pobi Almaeneg di-rif yn ystod Adfent, gan ychwanegu at y wybodaeth yr oedd Omi wedi’i throsglwyddo.

   Yr un eithriad i bobi Nadolig mama oedd Doppeldecker, bisgedi menyn wedi’u llenwi â jam gyda calon (neu seren) wedi’i dorri o’r canol; ateb yr Almaen i’r jammy dodger. Roedd hi’n pobi’r rhain bob mis Rhagfyr yn ddi-ffael am mai y rhain oedd ffefryn fy mrawd. Roeddwn i’n hapus i wneud yn iawn am weddill y bisgedi ar y Bunter Teller. Wedi’u gwneud â jam bricyll yn hytrach na mafon, gelwir y rhain yn Marillenringe ac maen nhw’n arbenigedd Adfent yn Awstria. Hefyd, os byddwch yn newid y galon i dri chylch bach, maen nhw’n dod yn Pfauenaugen, sy’n golygu ‘llygaid paun’.

  //

  Cynheswch y popty i 200°C/180°C ffan/400°F a leinio dwy ddalen pobi fawr gyda memrwn pobi nad yw’n glynu.

  Rhowch y blawd, y powdr pobi a’r halen mewn powlen gymysgu fawr. Ychwanegwch y menyn a’i weithio i’r blawd gan ddefnyddio blaenau eich bysedd nes ei fod yn debyg i friwsion bara. Ychwanegwch y siwgr a
  rhin fanila a chymysgu drwodd. Nawr ychwanegwch yr wy a’r melynwy ychwanegol a’i dylino yn does stiff.

  (Fel arall, rhowch yr holl gynhwysion mewn powlen gymysgu drydan annibynnol gyda’r darn padl wedi’i osod, a’u curo nes eu bod yn dod at ei gilydd fel toes stiff.)

  Ysgeintiwch yr arwyneb gwaith yn ysgafn gyda blawd. Rhannwch y toes yn ei hanner a rholiwch un hanner allan i i drwch o 5mm/1/8in. Torrwch rowndiau bach gan ddefnyddio torrwr rhychiog (gweler tudalennau 258–9). Gosodwch y rhain ar un o’r taflenni pobi. Gwnewch hyn eto gyda hanner arall y toes, gan osod y rowndiau ar yr ail daflen pobi. Defnyddiwch dorrwr siâp seren neu galon llai i dorri siâp o ganol hanner y rowndiau. (Gallwch naill ai osod y siapiau torri bach hyn ar ddalen pobi arall wedi’i leinio a’u pobi ar ôl y Doppeldecker, neu eu rholio i mewn i bêl o does gyda’r holl doriadau sy’n weddill a pharhau i wneud y bisgedi mwy.)

  Pobwch am tua 10 munud nes eu bod yn frown euraidd ysgafn. Trosglwyddwch y bisgedi i ddwy resel gwifren,
  un ar gyfer y bisgedi cyfan ac un ar gyfer y bisgedi wedi’u torri, i oeri’n llwyr. Ar ôl oeri, defnyddiwch lwy i roi tua 1/½ llwy de o jam ar bob bisged gyfan. Ysgeintiwch pob bisged wedi’i thorri allan gyda siwgr eisin a gosodwch un yn ysgafn ar ben pob bisged wedi’i gorchuddio â jam. Wedi’i storio mewn tun aerglos, bydd y rhain yn cadw am o leiaf 3 wythnos.

   

  0
  Your basket