Neithiwr, fuom ni’n falch iawn i ennill Gwobr Busnes Cyfrifol gan Business in The Community Cymru. Mae’n meddwl lot i ni achos mae’n mynd i graidd gwerthoedd ein busnes.

Mae ein tîm yn ymrwymo i gynhyrchu ein cynnyrch mewn ffordd gynaliadwy. Wnaethom ni gychwyn ein busnes gan ein bod yn caru’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle rydym yn byw, felly mae’n gwneud synnwyr ein bod yn ymrwymo i rwystro llygredd. Am rŵan, a cyn belled ag ein bod yn bodoli, wnawn ni arolygu hyn er mwyn gwella yn gyson.

Rydym ni’n anelu i leihau ein hoel troed carbon. Bob blwyddyn. Rydym ni’n ailgylchu popeth posib, ac yn lleihau’r ffordd rydym ni’n cael ymadael â phethau gymaint â phosib lle nad yw hyn yn ymarferol. Mae David yn hoffi ail-ddefnyddio gymaint â phosib ar bethau sydd wedi dod i ben eu bywyd yn y gwaith adref (mae gennym ni hen danciau halen yn yr ardd, yn llety i bysgod aur).

Mae ein cynnyrch yn bodloni’r holl anghenion diogelwch bwyd, cyfreithiol a labelu sydd yn ddiflas ond hollbwysig. Rydym ni’n anelu i gadw ein safon gradd ‘A’ efo’r British Retail Consorium. Ein hethos yw masnachu mewn dim ond ffynonellau cynaliadwy a chynhyrchion wedi eu masnachu yn foesegol. Rydym ni hefyd wedi ein cymeradwyo gan y Soil Association. Rydym ni’n cefnogi defnydd technoleg sydd yn effeithlon o ran ynni, ag bob amser yn gwneud ymdrech i ddefnyddio llai o drydan.

Rydym ni’n ail-ddefnyddio ein cynhyrchion gwastraff fel ‘cyd-gynhyrchion’ lle bynnag mae’n bosib, ac wedi ennill gwobrau am ein defnydd dyfeisgar ohonynt. Mae ein dŵr distyll, er enghraifft, yn cael ei werthu i lanhau lensiau telesgop. Rydym ni wedi gosod paneli solar er mwyn gwneud yn fawr o’r haul hyfryd Cymraeg.

Rydym ni eisiau i’n staff hidio am yr amgylchedd gymaint â ni, ac mae pob un yn derbyn copi o’n polisïau pan maent yn dechrau gweithio efo ni. Maent hefyd ar gael i unrhyw un sydd â diddordeb, ac yn cael eu harolygu bob blwyddyn. Mae unrhyw hyfforddiant byddai o fudd i ni gynyddu ein gofal amgylcheddol yn cael ei ychwanegu i ein cynllun busnes.

Mae’n wych fod y gwobrau wedi adnabod ein sylw at yr amgylchedd ac ein hymroddiad i fod mor gynaliadwy â phosib. Llongyfarchiadau i bawb yn ein tîm wnaeth helpu wneud i hyn ddigwydd.

0
Your basket