Cysylltwch â ni025

Pa un ai’ch bod yn dymuno gwerthu’n halenau, dod o hyd i’ch cyflenwr agosaf neu ofyn cwestiwn nad oes ateb iddo ar ein tudalennau Cwestiynau Cyffredin, byddem yn falch iawn o dderbyn eich neges. Gallwch anfon neges atom drwy ddefnyddio’r ffurflen isod, ein ffonio neu alw draw i’n gweld a mwynhau’r olygfa fendigedig o’n hystafell gyfarfod:

Cwmni Halen Môn Cyf,

Brynsiencyn,

Isle of Anglesey

LL61 6TQ,

Cymru,

DU

Ffôn: +44 (0) 1248 430871

Mae ein siop ar y safle ar agor ar gyfer busnes, 7 diwrnod yr wythnos o 10 y bore tan 5y pnawn. Cewch wybod mwy am ein teithiau tywys yma.

 

Halen Môn

7 + 9 =