Cymru mewn 5 Gair - Halen Môn

Bydd darllenwyr rheolaidd o’n blog yn gwybod fod gennym gyfres o’r enw ‘Panad gyda …’ lle rydym yn gofyn cwestiynau cyflym am fwyd, athroniaeth, a bywyd pobl ddiddorol. Dros y blynyddoedd, un o’n hoff gwestiynau yw ‘disgrifiwch Gymru mewn pum gair.’ Mae cyfyngiad bach yn gwneud rhai pobl greadigol iawn gyda’u hatebion.

Ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi, roeddem yn meddwl y byddai’n braf casglu rhai o’n huchafbwyntiau at ei gilydd i ddathlu ein cartref. Felly dyma nhw. O Syr Terry Wogan i Syr Ken Hom, a digon o bobl yn y canol, dyma sut mae ein gwlad fach yn cael ei chrynhoi.

FFOTOGRAFFYDD BWYD JONATHAN GREGSON: Gwlyb, ond anhygoel o hardd

GWNEUTHURWR MENYN GRANT HARRINGTON: Ewyn môr, dreigiau, cennin Pedr, rygbi

PRIF GOGYDD Y MARRAM GRASS ELLIS BARRIE: Prydferth, croesawgar, cymunedol, antur, bwyd

AWDURES YN Y GUARDIAN ANNA JONES: tiroedd gwyllt, pobl cynnes, cartref

TRYSOR CENEDLAETHOL SYR TERRY WOGAN: Gwlad y Gan, bara lawr

PERCHENNOG SIOCLED NOM NOM LIAM BURGESS: Penderfyniad, antur, creadigrwydd, chwilfrydedd, hud

PERCHENNOG FATTIE’S BAKERY CHLOE THIMMS: Gwyllt, cysurus, ffres, haelionus, bryniog

CYD-SYLFAENYDD HALEN MÔN ALISON LEA-WILSON: Balch, craff, cynhwysol, hardd, meithrin

COGYDD TOMOS PARRY: Hiraeth, rygbi, cennin Pedr, barddoniaeth

CYD-SYLFAENYDD MADARCH NANTMOOR CYNAN JONES: Cyfareddol, ysbrydoledig, rhwystredigaethus , chartref

CYD-SYLFAENYDD BWYTY DYLAN’S DYLAN ROBIN HODGSON: Gwyllt, gwych, gwlyb, gwyntog a hiraethus

CYD-SYLFAENYDD DARLITHOEDD DO DAVID HIEATT: Gostyngedig. Hiwmor. Gonest. Gymuned. Creadigol.

AWDURES BWYD SIGNE JOHANSON: Prydferth, tangnefeddus, cyfeillgar, melodig, croesawgar

COGYDD KEN HOM: Lle gyda bwyd gwych

AWDUR BWYD LEE WATSON: Cyfeillgar, hanesyddol, cerddoriaeth, barddoniaeth, mynyddoedd

Delweddau: Jess Lea-Wilson

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket