Crempogau les melys - Halen Môn

Crempogau les melys

by | Maw 1, 2021

INGREDIENTS

Gwneud oddeutu 18

 • 130g o flawd plaen
 • ¼ llwy de o soda pobi
 • ¼ llwy de o bowdwr codi
 • ½ llwy de o furum sych actif
 • ¼ llwy de o Halen Môr Pur Halen Môn ar ffurf darnau mân
 • 1 llwy ffwrdd o siwgr mân
 • 2 wy
 • 180ml o laeth cyflawn
 • 100ml o ddŵr
 • 20g o fenyn, ar gyfer ffrio
 • Saws Caramel Hallt Halen Môn, i weini
 • Crème fraiche, i weini

Bob blwyddyn rydym yn gwneud crempogau ar ddydd Mawrth Ynyd ac yn pendroni pam nad ydym yn eu gwneud yn amlach. Gan amlaf, rydym yn gwneud cytew syml fel y clasur yma, ond eleni, rydym wedi rhoi cynnig ar rywbeth fymryn yn wahanol. 

Mae ychwanegu burum, soda pobi a phowdwr codi at y cytew hwn yn rhoi eu hedrychiad unigryw, tyllog i’r crempogau hyn, bron fel cramwythen denau, gan gynnig tyllau i’ch topins dewisol. Rydym yn gweini ein rhai ni gyda’n saws caramel hallt gyda llwyaid o crème fraiche, ond byddai’r rhain yn gweithio cystal gyda lemwn a siwgr traddodiadol. Byddwch yn ofalus i beidio â gorlwytho’r badell gyda menyn wrth i’r crempogau ffrio a defnyddiwch badell ffrio nad yw’n glynu os oes gennych un.

Hidlwch y blawd, soda pobi a phowdwr codi i mewn i fowlen gymysgu. Ychwanegwch y siwgr, burum a halen a chymysgwch.  Gwnewch bant yng nghanol y cynhwysion sych a chraciwch y wyau i mewn. Arllwyswch y llaeth a’r dŵr i mewn i’r pant hefyd a churwch hyd nes y mae’r cymysgedd yn llyfn. Gorchuddiwch a rhowch yn y rhewgell am awr, neu dros nos.

Cynheswch badell ffrio nad yw’n glynu dros wres canolig-isel am rai munudau. Ychwanegwch fymryn o fenyn at y badell a gwyrwch a throellwch y badell i’w gorchuddio â menyn wedi toddi. Arllwyswch ½ llond lletwad (oddeutu 30ml) i ganol y badell boeth a gwyrwch y badell ar unwaith mewn symudiad cylchol i orchuddio’r badell â haen denau o gytew crempogau, fel bod y cylch oddeutu 15cm mewn diamedr. Dylech weld tyllau yn dechrau ffurfio ar yr wyneb yn syth. Ar ôl oddeutu 3 munud, dylai arwyneb y grempog ymddangos yn sych. Codwch y grempog allan o’r badell yn ofalus gyda sbatwla, heb ei throi drosodd a’i throsglwyddo i blât cynnes. Gwnewch yr un peth gyda gweddill y cytew crempogau, gan ychwanegu mymryn yn fwy o fenyn os yw’r cytew yn glynu ac yn brownio mewn rhai llefydd.

Pentyrrwch y crempogau wedi’u coginio rhwng haenau o bapurau pobi i’w hatal rhag glynu yn ei gilydd.

Gweiniwch grempog neu ddwy i bob person (maent yn denau wedi’r cwbl), gyda saws caramel hallt a crème fraiche, i weini. 

IMAGE + RECIPE: Anna Shepherd

0
Your basket