Corbwmpenni wedi’u golosgi, feta chwip a siytni coriander - Halen Môn

Corbwmpenni wedi’u golosgi, feta chwip a siytni coriander

by | Meh 15, 2021

INGREDIENTS

 

Gweini 4 fel pryd ochr neu fel rhan o farbeciw

6 corbwmpen fawr, wedi’u sleisio ar eu hyd yn stribedi trwchus
150ml o olew olewydd
Halen Môr Pur
Pupur du

Ar gyfer y feta chwip
200g o feta
200g iogwrt Groegaidd trwchus
50ml o olew olewydd
1 lemwn, y croen a’r sudd

Ar gyfer y siytni coriander
40g o goriander, y dail a’r coesynnau
1 tsili gwyrdd, wedi’i sleisio’n fân, heb yr hadau
1 llwy fwrdd o ddŵr derw mwg Halen Môn
1 llwy de o Halen Môr Pur
1 leim, y croen a’r sudd
Olew olewydd
Perlysiau meddal wedi’u torri, i weini

Un o’n hoff bethau i goginio ar y barbeciw yw stribedi o gorbwmpenni – maent yn hyfryd gyda mozzarella ffres ac olew olewydd, ond yma, rydym wedi gwneud ychydig mwy o ymdrech ac wedi’u gweini ar wely o feta wedi’i chwipio, gydag ychydig o siytni mwg hefyd.

Trochwch y corbwmpenni mewn 100ml o’r olew olewydd gyda digon o halen a phupur, a rhowch i’r ochr.

I wneud y siytni coriander, ychwanegwch yr holl gynhwysion i mewn i brosesydd bwyd a’u blitsio nes bod y cymysgedd yn llyfn, gan ychwanegu rhagor o olew olewydd os oes angen.

Pan fydd y barbeciw neu’r badell radell yn boeth, coginiwch ar dymheredd uchel am 2 munud, cyn troi’r corbwmpenni drosodd. Bydd angen ichi eu coginio ychydig ar y tro. Mae gefeiliau coginio yn ddefnyddiol, er mwyn osgoi llosgi eich bysedd. Dylai’r corbwmpenni olosgi a duo ychydig, ond dal eu siâp.

Cymysgwch y feta, iogwrt ac olew olewydd gyda fforc nes bod y cymysgedd yn llyfn. Yna, ychwanegwch y sudd a chroen lemwn, a chymysgwch eto. Gorchuddiwch waelod dysgl weini fawr gyda’r cymysgedd feta.

Trefnwch y corbwmpenni wedi’u golosgi ar ben y feta chwip, yna tywalltwch y siytni coriander, a gorffennwch gydag ychydig o olew olewydd a pherlysiau meddal wedi’u torri.

.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket