Cennin Tri Chornel wedi’u Heplesu

by | Maw 11, 2021

INGREDIENTS

Yn gwneud 1 X jar 2L

 •  250-300g cennin tri chornel, torri’r gwaelod a’u golchi

 • 3 deilen llawryf

 • 1.25L halen heli, 5% (1.25 ml dŵr a 63g o halen môr Halen Môn)

 • Deilen fresych/pwysau eplesu

  Mae Nena Foster yn awdur bwyd sy’n arbenigo yn y byd eplesu. Nod ei holl fwyd yw dod â phleser a symlrwydd yn ôl i goginio, ac mae’n adnabyddus am ddod â’i natur bositif i’w holl fwyd ac addysgu. Mae ei gweithdai ar-lein yn wych, sy’n cynnig ffordd ardderchog o ddysgu mwy am fanteision gwych eplesu.

  Yn y rysait hon, mae’n dangos sut i greu ategyn blasus allan o flodau wedi’u fforio sy’n dod o bob rhan o’r DU.

  Mae’n siŵr mai cennin tri chornel yw un o’m hoff bethau i fforio, ac roedd penderfynu eplesu peth o’r hyn yr oeddwn wedi dod o hyd iddo yn un o’r llwyddiannau blas gorau erioed. Ar ôl cael ei eplesu, mae ei flas garlleg a nionyn yn meddalu, ac mae’r canlyniad yn debyg i asbaragws, ond gyda blas llawn umami. Gallwch ychwanegu hyn i saladau, brechdanau neu ei gymysgu i besto neu ddip. A chofiwch gadw’r heli, gan ei fod yn ychwanegu blas i unrhyw beth, gan gynnwys cawl.

  Rhowch y cennin a’r dail llawryf yn dynn i mewn i’r jar. Torrwch y coesynnau os oes angen i sicrhau bod 4-5cm o le uwchben y cennin a phen y jar.

  Nesaf, crëwch eich heli drwy hydoddi’r halen mewn digon o ddŵr berwedig a rhowch ddŵr oer wedi’i hidlo ar ei ben nes bod 1.25L yn y cynhwysydd.

  Tywalltwch yr heli dros y cennin ar ôl iddo oeri ychydig, gan wneud yn siŵr eu bod wedi gorchuddio’n llwyr. Os oes angen rhagor o heli arnoch, defnyddiwch ddeilen fresych i orchuddio’r llysiau, neu bwysau eplesu i sicrhau bod y cennin wedi’u gorchuddio’n llwyr gan yr heli. Caewch y jar(iau).

  Gadewch y cennin i eplesu am 2-3 wythnos. Bydd yr heli’n mynd yn gymylog ac yn befriog wrth i’r llysiau eplesu, ond peidiwch â phoeni, bydd yn clirio. Sicrhewch eich bod yn eplesu i ffwrdd o olau’r haul, ac yn rhywle sydd â thymheredd cyson o 20-22C.  

  Pan fydd y cennin yn barod i’w bwyta, rhowch mewn jariau llai i’w storio (yn ogystal ag ychydig o’r heli i’w gorchuddio) yn yr oergell a bwytewch nhw o fewn 4-6 wythnos, ond byddant yn para’n hirach os ydych yn eu cadw’n oer a heb eu hagor.

  Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

  beach

  Stay in touch

  We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

  Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

  We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

  0
  Your basket