Cawl Mwg Ffacbys a Thomato gyda Cavolo Nero - Halen Môn

Cawl sawrus hyfryd, perffaith wrth i’r dyddiau ddechrau troi’n oerach.

Digon i 4

4 llwy fwrdd o olew olewydd
Halen Môn
1 goes o seleri wedi’i dorri’n fân
2 moron canolig, wedi’u torri’n fân
1 winwnsyn wedi’i dorri’n fân
1 deilen bae
3 ewin garlleg, wedi’i sleisio’n fân
1 tsili coch, wedi’i dorri’n fân (gadewch yr hadau ynddo os ydych yn hoffi rhywfaint o gynhesrwydd)
6 tomatos mawr ar y winwydden
125ml gwin coch
250g ffacbys puy wedi’u coginio (neu dun 400g, wedi’i ddraenio)
150g dail cavolo nero, wedi eu golchi
2 llwy fwrdd o ddŵr mwg Halen Môn, neu 3 llwy fwrdd ar gyfer blas mwy dwys
Opsiynol: 50g Cheddar mwg

Dechreuwch trwy gynhesu 2 lwy fwrdd o olew olewydd mewn sosban ddofn dros wres canolig. Ychwanegu pinsiad o Halen Môn ynghyd â’r seleri, moron a nionyn. Trowch i’w gorchuddio gyda’r olew a’i goginio, gan droi’n rheolaidd am 8-10 munud, nes bod y llysiau wedi meddalu.

Llenwch degell a’i ferwi.
Torrwch groes yn y croen ar waelod y tomatos a’i roi mewn powlen sy’n dal gwres. Gorchuddiwch â dŵr berw o’r tegell a’i rhoi ar un ochr am 5 munud.

Yn ôl i’r cawl – ychwanegwch y garlleg wedi’i sleisio a’r chilli a’i goginio am funud pellach. Pliciwch groen o’r tomatos a’u rhoi mewn powlen. Gyda chyllell miniog torrwch nhw’n fras, gan gadw’r holl sudd yn y bowlen. Ychwanegwch at y sosban ynghyd â’r gwin coch, trowch y gwres i lawr yn isel a choginiwch yn ysgafn, gan ganiatáu i bob un o’r blasau cymysgu am 30 munud.

Pum munud cyn i chi fod yn barod i’w fwyta, trowch y gwres i fyny i ganolig a throwch y ffacbys sydd wedi’u coginio y cavolo a’r dŵr mwg i mewn i’w cynhesu. Os ydych chi’n hoffi cawl tenau, gallech ychwanegu ychydig o ddŵr poeth o’r tegell. Rhowch y cawl i mewn i bowlenni ac arllwyswch weddill yr olew olewydd dros y top.

Gweinwch gyda bara ffres a chaws mwg, os dymunir.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket