‘Mae dŵr mwg o Gymru yn ysgubo’r byd coginio’

‘Mae dŵr mwg o Gymru yn ysgubo’r byd coginio’

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae ein Dŵr Mwg wedi’i gynnwys mewn nifer o gyhoeddiadau a ystyriwyd yn dda. Diolch yn fawr i Richard Vine yn y lle cyntaf, a ysgrifennodd y darn gwreiddiol ar gyfer Bloomberg. Bloomberg: “I unrhyw un arall, byddech...
Fideo: Stori Pysgodyn

Fideo: Stori Pysgodyn

Rhywbryd yn y 1980au, cafodd nain Caspar Salmon ei gwahodd i ddigwyddiad ar Ynys Môn, a fynychwyd gan bobl â chyfenwau pysgodyn. Neu felly mae e’n dweud. Ddeng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, ddaru’r gwneuthurwr ffilmiau Charlie Lyne ceisio datrys myth...
100% Halen Môn

100% Halen Môn

Yng ngoleuni’r sylw diweddar yn y wasg ynghylch halwynau môr Prydeinig eraill, ac mewn ymateb i’r ymholiadau niferus a gawsom, rydym yn awyddus i ddweud unwaith eto sut rydym yn gwneud ein halen môr arobryn. Mae Halen Môn yn cael ei wneud 100% o ddŵr môr...
Pum Rheswm i Ymweld â Gogledd Cymru yn 2017

Pum Rheswm i Ymweld â Gogledd Cymru yn 2017

Y llynedd, rhoddwyd rhanbarth Gogledd Cymru yn bedwerydd yn y byd i ymweld yn 2017 gan y Lonely Planet gan ein hysbrydoli ni i ddewis dim ond llond llaw o’r nifer o resymau pam y dylech ei wneud yn gyrchfan gwyliau eleni. BOUNCE BELOW, Blaenau Ffestiniog Atyniad...
100% Halen Môn

Da’ ni wedi ennill gwobr busnes Cyfrifol!

Neithiwr, fuom ni’n falch iawn i ennill Gwobr Busnes Cyfrifol gan Business in The Community Cymru. Mae’n meddwl lot i ni achos mae’n mynd i graidd gwerthoedd ein busnes. Mae ein tîm yn ymrwymo i gynhyrchu ein cynnyrch mewn ffordd gynaliadwy. Wnaethom ni gychwyn ein...